Susținere teză Drd. CHIORESCU căs. ARGEȘANU C. ROXANA-DIANA

Doctorand: CHIORESCU CĂS. ARGEȘANU C. ROXANA-DIANA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. ARMEAN PETRU

Titlul tezei: ROLUL KINETOTERAPIEI LA ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII FEMEILOR CU DENSITATE OSOASĂ REDUSĂ ȘI ÎN PREVENIREA OSTEOPOROZEI

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 31.07.2024 ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. ARMEAN PETRU – Conducător științific

CONF. DR. CUCU ALEXANDRA MARIA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DOMNARIU CARMEN DANIELA – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

CONF. DR. IONESCU ELENA VALENTINA – U.M.F. ”Ovidius” din Constanța

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. ARMEAN PETRU

CV CONF. DR. CUCU ALEXANDRA MARIA

CV PROF. UNIV. DR. DOMNARIU CARMEN DANIELA

CV CONF. DR. IONESCU ELENA VALENTINA

CV DRD. CHIORESCU CĂS. ARGEȘANU C. ROXANA-DIANA

REZUMAT TEZĂ DRD. CHIORESCU CĂS. ARGEȘANU C. ROXANA-DIANA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. CHIORESCU CĂS. ARGEȘANU C. ROXANA-DIANA – EN