Susținere teză Drd. CIOBANU căs. NEAGU G. CRISTINA

Doctorand: CIOBANU CĂS. NEAGU G. CRISTINA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU TRAIAN

Titlul tezei: REVASCULARIZAREA CHIRURGICALĂ ÎN ISCHEMIA CRITICĂ A PICIORULUI

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 07.09.2021, ORA 13.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/92590082969?pwd=dDZkMEtHRXQvQjNUZ2ZnQkZZQnNtUT09

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU TRAIAN – conducător științific

PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. FIRESCU DOREL – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

PROF. UNIV. DR. ȘURLIN MARIN VALERIU – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU TRAIAN

CV PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN

CV PROF. UNIV. DR. FIRESCU DOREL

CV PROF. UNIV. DR. ȘURLIN MARIN VALERIU

CV DRD. CIOBANU CĂS. NEAGU G. CRISTINA

REZUMAT TEZĂ DRD. CIOBANU CĂS. NEAGU G. CRISTINA