Susținere Teză Drd. CORNIȚEL căs. BLAJIN I.T. ANGELA

Doctorand: CORNIȚEL CĂS. BLAJIN I.T. ANGELA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN

Titlul tezei: INFLUENȚA INVAZIEI GANGLIONARE DIN MEZORECT ASUPRA RECIDIVEI LOCOREGIONALE

Data susținerii: 11.10.2022, ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. GRIGOREAN VALENTIN TITUS – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. GEORGESCU ION – U.M.F. din Craiova

PROF. UNIV. DR. ȘURLIN VALERIU – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN

CV PROF. UNIV. DR. GRIGOREAN VALENTIN TITUS

CV PROF. UNIV. DR. GEORGESCU ION

CV PROF. UNIV. DR. ȘURLIN VALERIU

CV DRD. CORNIȚEL CĂS. BLAJIN I.T. ANGELA

REZUMAT TEZĂ DRD. CORNIȚEL CĂS. BLAJIN I.T. ANGELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. CORNIȚEL CĂS. BLAJIN I.T. ANGELA – EN