Susținere teză Drd. COZMA T. COSMIN

Doctorand: COZMA T. COSMIN

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. GEAVLETE BOGDAN FLORIN

Titlul tezei: TRATAMENTUL URETEROSCOPIC PENTRU LITIAZA PIELOCALICEALĂ CU DIMENSIUNI ÎNTRE 20-40 MM

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 28.05.2024 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. GEAVLETE BOGDAN FLORIN – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. GEORGESCU DRAGOȘ – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. PRICOP CĂTĂLIN – U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași

CONF. UNIV. DR. BARDAN RĂZVAN – U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. GEAVLETE BOGDAN FLORIN

CV CONF. UNIV. DR. GEORGESCU DRAGOȘ

CV PROF. UNIV. DR. PRICOP CĂTĂLIN

CV CONF. UNIV. DR. BARDAN RĂZVAN

CV DRD. COZMA T. COSMIN

REZUMAT TEZĂ DRD. COZMA T. COSMIN – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. COZMA T. COSMIN – EN