Susținere teză Drd. DASCĂLU D. CRISTINA-GENA

Doctorand: DASCĂLU D. CRISTINA-GENA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. PURCĂREA VICTOR LORIN

Titlul tezei: TEHNICI DE BLENDED LEARNING ȘI UTILITATEA LOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL MEDICAL

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 29.11.2023 ORA 15.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. PURCĂREA VICTOR LORIN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. ARMEAN PETRU – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. TATARCIUC MONICA SILVIA – U.M.F. ”Grigore. T. Popa” Iași

PROF. UNIV. DR. BORȚUN DUMITRU – Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

CV PROF. UNIV. DR. PURCĂREA VICTOR LORIN

CV PROF. UNIV. DR. ARMEAN PETRU

CV PROF. UNIV. DR. TATARCIUC MONICA SILVIA

CV PROF. UNIV. DR. BORȚUN DUMITRU

CV DRD. DASCĂLU D. CRISTINA-GENA

REZUMAT TEZĂ DRD. DASCĂLU D. CRISTINA-GENA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. DASCĂLU D. CRISTINA-GENA – EN