Susținere teză Drd. DIAC N. IULIANA

Doctorand: DIAC N. IULIANA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. BELIȘ VLADIMIR

Titlul tezei: STUDIUL MEDICO-LEGAL AL INFECȚIILOR ASOCIATE ASISTENȚEI MEDICALE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 18.01.2024 ORA 15.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BELIȘ VLADIMIR – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. DOGĂROIU CĂTĂLIN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. POPA MARIUS FLORENTIN – Universitatea ”Ovidius” din Constanța

PROF. UNIV. DR. BULGARU ILIESCU DIANA – U.M.F. „Grigore T Popa” din Iași

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

CV PROF. UNIV. DR. BELIȘ VLADIMIR

CV CONF. UNIV. DR. DOGĂROIU CĂTĂLIN

CV CONF. UNIV. DR. POPA MARIUS FLORENTIN

CV PROF. UNIV. DR. BULGARU ILIESCU DIANA

CV DRD. DIAC N. IULIANA

REZUMAT TEZĂ DRD. DIAC N. IULIANA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. DIAC N. IULIANA – EN