Susținere teză Drd. DÎRȚU I. RALUCA-MIHAELA

Doctorand: DÎRȚU I. RALUCA-MIHAELA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. CALISTRU PETRE IACOB

Titlul tezei: EVALUAREA FIBROZEI, MANIFESTĂRILOR EXTRAHEPATICE ȘI A CALITĂȚII VIEȚII PACIENȚILOR CU HEPATITĂ CRONICĂ CU VIRUS C TRATAȚI CU ANTIVIRALE CU ACȚIUNE DIRECTĂ

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 04.07.2024 ORA 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. CALISTRU PETRE IACOB – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. FLORESCU SIMIN-AYSEL – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. BÎRLUȚIU VICTORIA – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

PROF. UNIV. DR. RUGINA SORIN – Universitatea „Ovidius” din Constanța

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. CALISTRU PETRE IACOB

CV PROF. UNIV. DR. FLORESCU SIMIN-AYSEL

CV PROF. UNIV. DR. BÎRLUȚIU VICTORIA

CV PROF. UNIV. DR. RUGINA SORIN

CV DRD. DÎRȚU I. RALUCA-MIHAELA

REZUMAT TEZĂ DRD. DÎRȚU I. RALUCA-MIHAELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. DÎRȚU I. RALUCA-MIHAELA – EN