Susținere teză Drd. DUDĂU L. MARIA

Doctorand: DUDĂU L. MARIA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. HINESCU MIHAIL EUGEN

Titlul tezei: ACIZII GRAȘI CA MODULATORI AI POTENȚIALULUI DE PROLIFERARE ȘI MIGRARE AL CELULELOR TUMORALE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 20.12.2022 ORA 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. HINESCU MIHAIL EUGEN – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. ENCIU ANA-MARIA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. HERMENEAN ANCA – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad

PROF. UNIV. DR. CĂRUNTU IRINA-DRAGA – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

CV PROF. UNIV. DR. HINESCU MIHAIL EUGEN

CV CONF. UNIV. DR. ENCIU ANA-MARIA

CV PROF. UNIV. DR. HERMENEAN ANCA

CV PROF. UNIV. DR. CĂRUNTU IRINA-DRAGA

CV DRD. DUDĂU L. MARIA

REZUMAT TEZĂ DRD. DUDĂU L. MARIA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. DUDĂU L. MARIA – EN