Susținere teză Drd. ENE V. MIHAI-ANDREI

Doctorand: ENE V. MIHAI-ANDREI

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. GEAVLETE PETRIȘOR AURELIAN

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Titlul tezei: IMPACTUL TRATAMENTULUI ORAL CU CITRAȚI ÎN MICROLITIAZA RENALĂ RESTANTĂ CONSECUTIVĂ URETEROSCOPIEI DIGITALE FLEXIBILE ȘI LITOTRIȚIEI CU LASERUL HOLMIUM

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 14.11.2023 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Membrii Comisiei:

PROF. UNIV. DR. GEAVLETE PETRIȘOR AURELIAN – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. BRATU OVIDIU GABRIEL – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. PRICOP CĂTĂLIN – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV. DR. GRIGORE NICOLAE – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. GEAVLETE PETRIȘOR AURELIAN

CV CONF. UNIV. DR. BRATU OVIDIU GABRIEL

CV PROF. UNIV. DR. PRICOP CĂTĂLIN

CV PROF. UNIV. DR. GRIGORE NICOLAE 

CV DRD. ENE V. MIHAI-ANDREI

REZUMAT TEZĂ DRD. ENE V. MIHAI-ANDREI – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. ENE V. MIHAI-ANDREI – EN