Susținere teză Drd. FILIP căs. FLINTOACĂ-FILIP G. ANCA DORINA

Doctorand: FILIP căs. FLINTOACĂ-FILIP G. ANCA DORINA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. LUPESCU IOANA GABRIELA

Titlul tezei: IMAGISTICA CT/IRM ÎN PATOLOGIA PERICARDICĂ

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 09.01.2023 ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. LUPESCU IOANA GABRIELA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. ILIESCU LAURA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. BAZ RADU – Universitatea ”Ovidius” din Constanța

CONF. UNIV. DR. POPESCU MIHAI – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. LUPESCU IOANA GABRIELA

CV PROF. UNIV. DR. ILIESCU LAURA

CV CONF. UNIV. DR. BAZ RADU

CV CONF. UNIV. DR. POPESCU MIHAI

CV DRD. FILIP căs. FLINTOACĂ-FILIP G. ANCA DORINA

REZUMAT TEZĂ DRD. FILIP căs. FLINTOACĂ-FILIP G. ANCA DORINA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. FILIP căs. FLINTOACĂ-FILIP G. ANCA DORINA – EN