Susținere teză Drd. GEORGESCU C. MIHAELA

Doctorand: GEORGESCU C. MIHAELA

Conducător științific: CONF. UNIV. DR. CONSTANTIN MARIA MAGDALENA

Titlul tezei: PACIENȚII CU PSORIAZIS VULGAR TRATAȚI CU AGENȚI BIOLOGICI- PARTICULARITĂȚI CLINICE ȘI PARACLINICE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 26.03.2024 ORA 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

CONF. UNIV. DR. CONSTANTIN MARIA MAGDALENA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. CĂRUNTU CONSTANTIN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. TATU ALIN LAURENȚIU – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

CONF. UNIV. DR. UNGUREANU LOREDANA – U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV CONF. UNIV. DR. CONSTANTIN MARIA MAGDALENA

CV PROF. UNIV. DR. CĂRUNTU CONSTANTIN

CV PROF. UNIV. DR. TATU ALIN LAURENȚIU

CV CONF. UNIV. DR. UNGUREANU LOREDANA

CV DRD. GEORGESCU C. MIHAELA

REZUMAT TEZĂ DRD. GEORGESCU C. MIHAELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. GEORGESCU C. MIHAELA – EN