Susținere teză Drd. GRIGORE CĂS. ZOICAN I. OLIMPIA IULIA

Doctorand: GRIGORE CĂS. ZOICAN I. OLIMPIA IULIA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. SARAFOLEANU CODRUȚ

Titlul tezei: ASPECTE PARTICULARE ALE TEHNICILOR DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ ÎN CHIRURGIA CERVICALĂ

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 10.11.2023 ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. SARAFOLEANU CODRUȚ – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. ANGHEL ION – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. COBZEANU MIHAIL DAN – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași

CONF. UNIV. DR. NEAGOȘ ADRIANA – U.M.F.S.T. „George Emil Palade” din Târgu- Mureș

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

CV PROF. UNIV. DR. SARAFOLEANU CODRUȚ

CV PROF. UNIV. DR. ANGHEL ION

CV PROF. UNIV. DR. COBZEANU MIHAIL DAN

CV CONF. UNIV. DR. NEAGOȘ ADRIANA

CV DRD. GRIGORE CĂS. ZOICAN I. OLIMPIA IULIA

REZUMAT TEZĂ DRD. GRIGORE CĂS. ZOICAN I. OLIMPIA IULIA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. GRIGORE CĂS. ZOICAN I. OLIMPIA IULIA – EN