Susținere teză Drd. IBADULA CĂS. ALI T. SELDA

Doctorand: IBADULA CĂS. ALI T. SELDA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. SPIRU LUIZA

Titlul tezei: REACȚII DE HIPERSENSIBILITATE MEDICAMENTOASĂ LA VÂRSTNICI – PARTICULARITĂȚI DIAGNOSTICE ȘI TERAPEUTICE

Se susține online după cum urmează:

Data susținerii: 20.09.2022, ORA 09.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/92897224880?pwd=YlhtdEk2V2pLK0xjRGYzeEF6M21sQT09

Președinte: PROF. UNIV. DR. SINESCU CRINA JULIETA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. SPIRU LUIZA – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. BUMBĂCEA ROXANA SILVIA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. BUNU-PANAITESCU CARMEN – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

CONF. UNIV. DR. BOCȘAN IOANA CORINA – U.M.F. „Iuliu Hațieganu” din Cluj

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. SINESCU CRINA JULIETA

CV PROF. UNIV. DR. SPIRU LUIZA

CV CONF. UNIV. DR. BUMBĂCEA ROXANA SILVIA

CV PROF. UNIV. DR. BUNU-PANAITESCU CARMEN

CV CONF. UNIV. DR. BOCȘAN IOANA CORINA

CV DRD. IBADULA CĂS. ALI T. SELDA

REZUMAT TEZĂ DRD. IBADULA CĂS. ALI T. SELDA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. IBADULA CĂS. ALI T. SELDA – EN