Susținere teză Drd. IONESCU căs. ENE G. ELENA-GEORGIANA

Doctorand: IONESCU căs. ENE G. ELENA-GEORGIANA

Conducător științific: PROF.UNIV.DR. VLĂDĂREANU ANA

Titlul tezei: MICROMEDIUL CELULEI MALIGNE B DIN LEUCEMIA LIMFOCITARĂ CRONICĂ CORELAȚII CU FACTORI DE PROGNOSTIC ȘI CONDUITĂ TERAPEUTICĂ – ROLUL CELULELOR T DE REGLEMENTARE

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 23.09.2021, ORA 10.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/96410573591?pwd=ajFKMGZDZXVORnBpTDZvbUwvWjFHUT09

Președinte: PROF.UNIV.DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF.UNIV.DR. VLĂDĂREANU ANA-MARIA – Conducător științific

PROF.UNIV.DR. LUPU ANCA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF.UNIV.DR. BOJAN ANCA – U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” din Cluj

CONF.UNIV.DR. IONIȚĂ IOANA – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF.UNIV.DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF.UNIV.DR. VLĂDĂREANU ANA-MARIA

CV PROF.UNIV.DR. LUPU ANCA

CV CONF.UNIV.DR. BOJAN ANCA

CV CONF.UNIV.DR. IONIȚĂ IOANA

CV DRD. IONESCU CĂS. ENE G. ELENA-GEORGIANA

REZUMAT TEZĂ DRD. IONESCU CĂS. ENE G. ELENA-GEORGIANA