Susținere teză Drd. JIPA CĂS. BREZEANU D. LAVINIA-NICOLETA

Doctorand: JIPA CĂS. BREZEANU D. LAVINIA-NICOLETA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. DICULESCU MIRCEA

Titlul tezei: MANAGEMENTUL HEMODINAMIC PERIOPERATOR AL PACIENȚILOR TRANSPLANTAȚI HEPATIC

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 15.05.2023 ORA 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. DICULESCU MIRCEA – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. DROC GABRIELA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ROGOVEANU ION – U.M.F din Craiova

PROF. UNIV. DR. GRIGORAȘ IOANA – U.M.F ”Grigore T. Popa” din Iași

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

CV PROF. UNIV. DR. DICULESCU MIRCEA

CV CONF. UNIV. DR. DROC GABRIELA

CV PROF. UNIV. DR. ROGOVEANU ION

CV PROF. UNIV. DR. GRIGORAȘ IOANA

CV DRD. JIPA CĂS. BREZEANU D. LAVINIA-NICOLETA

REZUMAT TEZĂ DRD. JIPA CĂS. BREZEANU D. LAVINIA-NICOLETA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. JIPA CĂS. BREZEANU D. LAVINIA-NICOLETA – EN