Susținere teză Drd. MAHER ABDULRAZZAQ LUQMAN AL HAKEEM

Doctorand: MAHER ABDULRAZZAQ LUQMAN AL HAKEEM

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. LĂCRĂMIOARA POPA

Titlul tezei: APLICAREA PRINCIPIILOR QUALITY BY DESIGN (QBB) ȘI ANALYTICAL QUALITY BY DESIGN (AQBD) LA PROIECTAREA ȘI EVALUAREA FORMELOR FARMACEUTICE MODERNE

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 31.01.2022, ORA 10.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/93479693391?pwd=c0tDck0rQWRvWGh1akkvbHliblB1Zz09

Președinte: PROF. UNIV. DR. DOINA DRĂGĂNESCU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. LĂCRĂMIOARA POPA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. CRISTINA ELENA DINU-PÎRVU – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CERCET. ȘT. GR. I IRINA FIERĂSCU – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Chimie și Petrochimie – ICECHIM București

PROF. UNIV. DR. JOHNNY NEAMȚU – U.M.F din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. DOINA DRĂGĂNESCU

CV PROF. UNIV. DR. LĂCRĂMIOARA POPA

CV PROF. UNIV. DR. CRISTINA ELENA DINU-PÎRVU

CV CERCET. ȘT. GR. I IRINA FIERĂSCU

CV PROF. UNIV. DR. JOHNNY NEAMȚU

CV DRD. MAHER ABDULRAZZAQ LUQMAN AL HAKEEM

REZUMAT TEZĂ DRD. MAHER ABDULRAZZAQ LUQMAN AL HAKEEM