Susținere teză Drd. MANEA căs. MILITARU E. ELIZA DANIELA

Doctorand: MANEA CĂS. MILITARU E. ELIZA DANIELA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. HRISTEA ADRIANA

Titlul tezei: INFECȚIA CU CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE: ASPECTE EPIDEMIOLOGICE ȘI CLINICE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 01.11.2023 ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. HRISTEA ADRIANA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. ARAMĂ VICTORIA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ARBUNE MANUELA – Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

PROF. UNIV. DR. LUPȘE MIHAELA – U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. HRISTEA ADRIANA

CV PROF. UNIV. DR. ARAMĂ VICTORIA

CV PROF. UNIV. DR. ARBUNE MANUELA

CV PROF. UNIV. DR. LUPȘE MIHAELA

CV DRD. MANEA CĂS. MILITARU E. ELIZA DANIELA

REZUMAT TEZĂ DRD. MANEA CĂS. MILITARU E. ELIZA DANIELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. MANEA CĂS. MILITARU E. ELIZA DANIELA – EN