Susținere teză Drd. MĂRUNȚELU I. ION

Doctorand: MĂRUNȚELU I. ION

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. CONSTANTINESCU ILEANA

Titlul tezei: RELEVANȚA CLINICĂ A ANTICORPILOR ANTI-HLA ÎN TRANSPLANTUL RENAL

Data susținerii: 04.10.2022, ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. CONSTANTINESCU ILEANA – conducător științific

CONF. UNIV. DR. HÂRZA MIHAI CRISTIAN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DRICU ANICA – U.M.F. din Craiova

PROF. UNIV. DR. DĂNOIU SUZANA – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. CONSTANTINESCU ILEANA

CV CONF. UNIV. DR. HÂRZA MIHAI CRISTIAN

CV PROF. UNIV. DR. DRICU ANICA

CV PROF. UNIV. DR. DĂNOIU SUZANA

CV DRD. MĂRUNȚELU I. ION

REZUMAT TEZĂ DRD. MĂRUNȚELU I. ION – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. MĂRUNȚELU I. ION – EN