Susținere teză Drd. MIHAILOV A. RAUL

Doctorand: MIHAILOV A. RAUL

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU TRAIAN

Titlul tezei: OPTIMIZAREA TRATAMENTULUI CHIRURGICAL AL CANCERULUI DE COLON COMPLICAT

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 07.09.2021, ORA 14.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/94136931923?pwd=RjVVRllpdUxpWXdaYlczNVM5aDBEQT09

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU TRAIAN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. FIRESCU DOREL – Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

PROF. UNIV. DR. ȘURLIN MARIN VALERIU – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU TRAIAN

CV PROF. UNIV. DR. BURCOȘ TRAEAN

CV PROF. UNIV. DR. FIRESCU DOREL

CV PROF. UNIV. DR. ȘURLIN MARIN VALERIU

CV DRD. MIHAILOV A. RAUL

REZUMAT TEZĂ DRD. MIHAILOV A. RAUL