Susținere teză Drd. MIRCEA (NICOLAU) G. ELENA

Doctorand: MIRCEA (NICOLAU) G. ELENA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. CIOCÂLTEU ALEXANDRU

Titlul tezei: IMPACTUL TERAPIEI CU INHIBITORI AI COTRANSPORTATORULUI II DE SODIU- GLUCOZĂ ASUPRA AFECTĂRII RINICHIULUI IN DIABETUL ZAHARAT DE TIP 2

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 25.07.2024 ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. CIOCÂLTEU ALEXANDRU – Conducător științific

CONF. DR. CĂPUȘĂ CRISTINA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CS II MANDA DANA – Institutul Naţional de Endocrinologie ”C.I.Parhon”, Bucureşti

PROF. UNIV. DR. BĂLȘEANU TUDOR-ADRIAN – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. CIOCÂLTEU ALEXANDRU

CV CONF. DR. CĂPUȘĂ CRISTINA

CV CS II MANDA DANA

CV PROF. UNIV. DR. BĂLȘEANU TUDOR-ADRIAN

CV DRD. MIRCEA (NICOLAU) G. ELENA

REZUMAT TEZĂ DRD. MIRCEA (NICOLAU) G. ELENA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. MIRCEA (NICOLAU) G. ELENA – EN