Susținere teză Drd. MIRON N. VICTOR-DANIEL

Doctorand: MIRON N. VICTOR-DANIEL

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. STREINU-CERCEL ADRIAN

Titlul tezei: EVALUAREA PARTICULARITĂȚILOR INTERACȚIUNII PATOGEN-GAZDĂ ÎN INFECȚIA CU VIRUSURILE GRIPALE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 12.09.2023 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. STREINU-CERCEL ADRIAN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. ARAMĂ VICTORIA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. DUMITRU IRINA MAGDALENA – Universitatea Ovidius din Constanța

PROF. UNIV. DR. LĂZUREANU ELENA VOICHIȚA – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. STREINU-CERCEL ADRIAN

CV PROF. UNIV. DR. ARAMĂ VICTORIA

CV PROF. UNIV. DR. DUMITRU IRINA MAGDALENA

CV PROF. UNIV. DR. LĂZUREANU ELENA VOICHIȚA

CV DRD. MIRON N. VICTOR-DANIEL

REZUMAT TEZĂ DRD. MIRON N. VICTOR-DANIEL – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. MIRON N. VICTOR-DANIEL – EN