Susținere teză Drd. MOISE CĂS. JIANU M. ELENA

Doctorand: MOISE CĂS. JIANU M. ELENA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. TEODOR HORVAT

Titlul tezei: CONDUITA CHIRURGICALĂ ÎN REVĂRSATELE PERICARDICE ALE BOLNAVULUI ONCOLOGIC

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 29.10.2021, ORA 11.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/99471055561?pwd=MW1IaVZtWGpobzdLdXlYd3FLZXJPdz09

Președinte: PROF. UNIV. DR. CORIN BADIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. TEODOR HORVAT – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. IOAN CORDOȘ – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. CRISTINA GRIGORESCU – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași

CONF. UNIV. DR. ALIN DEMETRIAN – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. CORIN BADIU

CV PROF. UNIV. DR. TEODOR HORVAT

CV PROF. UNIV. DR. IOAN CORDOȘ

CV CONF. UNIV. DR. CRISTINA GRIGORESCU

CV CONF. UNIV. DR. ALIN DEMETRIAN

CV DRD. MOISE CĂS. JIANU M. ELENA

REZUMAT TEZĂ DRD. MOISE CĂS. JIANU M. ELENA