Susținere teză Drd. NECULA căs. NIȚESCU G.G. DIANA ANA-MARIA

Doctorand: NECULA CĂS. NIȚESCU G.G. DIANA ANA-MARIA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. COMAN OANA ANDREIA

Titlul tezei: CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND EFECTUL ANTI-PSORIAZIS AL UNOR CATEGORII DE SUBSTANȚE ÎN APLICAȚII TOPICE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 09.07.2024 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN-OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. COMAN OANA ANDREIA – Conducător științific

PROF. UNIV . DR. FULGA ION GIGEL – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV . DR. GHICIUC CRISTINA MIHAELA – U.M.F. „Grigore T. Popa” din Iași

PROF. UNIV . DR. DIMA LORENA – Universitatea Transilvania Brașov

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN-OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. COMAN OANA ANDREIA

CV PROF. UNIV. DR. FULGA ION GIGEL

CV PROF. UNIV. DR. GHICIUC CRISTINA MIHAELA

CV PROF. UNIV. DR. DIMA LORENA

CV DRD. NECULA CĂS. NIȚESCU G.G. DIANA ANA-MARIA

REZUMAT TEZĂ DRD. NECULA CĂS. NIȚESCU G.G. DIANA ANA-MARIA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. NECULA CĂS. NIȚESCU G.G. DIANA ANA-MARIA – EN