Susținere teză Drd. NICOLOSU G. DRAGOȘ

Doctorand: NICOLOSU G. DRAGOȘ

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. IANCU EMIL PLEȘEA

Titlul tezei: STUDIUL CLINICO MORFOLOGIC AL REVĂRSATELOR PLEURALE DE ETIOLOGIE TUBERCULOASĂ

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 30.09.2021, ORA 14.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/93641176966?pwd=aThhRFlieCtFbGhIbkZKd2hyWEg3UT09

Președinte: PROF. UNIV. DR. CORIN VIRGIL BADIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. IANCU EMIL PLEȘEA – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. CLAUDIA LUCIA TOMA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. COSTIN-TEODOR STREBA – U.M.F din Craiova

CONF. UNIV. DR. DAN GHEBAN – U.M.F ”Iuliu Hațieganu” din Cluj

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. CORIN VIRGIL BADIU

CV PROF. UNIV. DR. IANCU EMIL PLEȘEA

CV CONF. UNIV. DR. CLAUDIA LUCIA TOMA

CV CONF. UNIV. DR. COSTIN-TEODOR STREBA

CV CONF. UNIV. DR. DAN GHEBAN

CV DRD. NICOLOSU G. DRAGOȘ

REZUMAT TEZĂ DRD. NICOLOSU G. DRAGOȘ