Susținere teză Drd. POP CĂS. MICLE A. LIGIA SANDA-MARINELA

Doctorand: POP CĂS. MICLE A. LIGIA SANDA-MARINELA

Conducător științific: PROF.UNIV.DR. VICTOR LORIN PURCĂREA

Titlul tezei: MANAGEMENTUL ASISTENȚEI MEDICALE DE URGENȚĂ ȘI CALITATEA ÎNGRIJIRILOR MEDICALE ÎN PRESPITAL

Se sustine on-line dupa cum urmeaza:

Data sustinerii: 09.12.2021, ORA 11:00

Link-ul de conectare ZOOM:
https://zoom.us/j/98088754927?pwd=L0xRMGo4MTl4enV2R2p0WjBDdkJmUT09

Președinte: PROF.UNIV.DR. CĂTĂLIN FLORIN CÎRSTOIU

Membrii comisiei:

PROF.UNIV.DR. VICTOR LORIN PURCĂREA – conducător științific

PROF.UNIV.DR. PETRU ARMEAN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF.UNIV.DR. GHEORGHE ORZAN – Academia de Studii Economice din București

PROF.UNIV.DR. DUMITRU BORȚUN – Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

Textul integral al tezei poate fi consultat in format tiparit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, Bucuresti

CV PROF.UNIV.DR. CĂTĂLIN FLORIN CÎRSTOIU

CV PROF.UNIV.DR. VICTOR LORIN PURCĂREA

CV PROF.UNIV.DR. PETRU ARMEAN

CV PROF.UNIV.DR. GHEORGHE ORZAN

CV PROF.UNIV.DR. DUMITRU BORȚUN

CV DRD. POP CĂS. MICLE A. LIGIA SANDA-MARINELA

REZUMAT TEZĂ DRD. POP CĂS. MICLE A. LIGIA SANDA-MARINELA