Susținere teză Drd. POPESCU M. GEORGE

Doctorand: POPESCU M. GEORGE

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. RADU MIRCEA GORGAN

Titlul tezei: MENINGIOAMELE AGRESIVE: O CATEGORIE DEOSEBITĂ A TUMORILOR MENINGEALE CU CARACTERE HISTOLOGICE ȘI IMAGISTICE CE IMPUN SOLUȚII TERAPEUTICE PARTICULARE

Data susținerii: 19.04.2022, ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. RADU MIRCEA GORGAN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. GABRIEL IACOB – U.M.F.”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. DANA MIHAELA TURLIUC – U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași

CONF. UNIV. DR. HORIA PLEȘ – U.M.F. ”Victor Babeș” Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

CV PROF. UNIV. DR. RADU MIRCEA GORGAN

CV PROF. UNIV. DR. GABRIEL IACOB

CV CONF. UNIV. DR. DANA MIHAELA TURLIUC

CV CONF. UNIV. DR. HORIA PLEȘ

CV DRD. POPESCU M. GEORGE

REZUMAT TEZĂ DRD. POPESCU M. GEORGE – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. POPESCU M. GEORGE – EN