Susținere teză Drd. RADU CĂS. GHIRCĂU-RADU A. ROXANA

Doctorand: RADU CĂS. GHIRCĂU-RADU A. ROXANA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU BUCUR

Titlul tezei: EVALUAREA RISCULUI HEMORAGIC LA PACIENȚII SUB TRATAMENT CU NOILE ANTICOAGULANTE ORALE

Data susținerii: 22.06.2022, ORA 11.00, Facultatea de Medicină Dentară, Calea Plevnei, Nr. 17-23, Etaj 3

Președinte: PROF. UNIV. DR. ANDREEA DIDILESCU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU BUCUR – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. DANA BODNAR – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. NORINA FORNA – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași

CONF. UNIV. DR. ADRIAN CAMEN – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. ANDREEA DIDILESCU

CV PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU BUCUR

CV PROF. UNIV. DR. DANA BODNAR

CV PROF. UNIV. DR. NORINA FORNA

CV CONF. UNIV. DR. ADRIAN CAMEN

CV DRD. RADU CĂS. GHIRCĂU-RADU A. ROXANA

REZUMAT TEZĂ DRD. RADU CĂS. GHIRCĂU-RADU A. ROXANA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. RADU CĂS. GHIRCĂU-RADU A. ROXANA – EN