Susținere teză Drd. RADU I.D. RĂZVAN ALEXANDRU

Doctorand: RADU I.D. RĂZVAN ALEXANDRU

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

Titlul tezei: FACTORI DE PROGNOSTIC CLINICI ȘI IMAGISTICI ÎN HEMORAGIA CEREBRALĂ SPONTANĂ

Data susținerii: 14.06.2022, ORA 13.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ VINEREANU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. CRISTINA TIU – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. CORINA ROMAN – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ CĂTĂLIN JIANU – U.M.F ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ VINEREANU

CV PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

CV PROF. UNIV. DR. CRISTINA TIU

CV PROF. UNIV. DR. CORINA ROMAN

CV PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ CĂTĂLIN JIANU

CV DRD. RADU I.D. RĂZVAN ALEXANDRU

REZUMAT TEZĂ DRD. RADU I.D. RĂZVAN ALEXANDRU – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. RADU I.D. RĂZVAN ALEXANDRU – EN