Susținere teză Drd. RÎCU G. GABRIEL TUDOREL

Doctorand: RÎCU G. GABRIEL TUDOREL

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. VIOREL JINGA

Titlul tezei: IRADIEREA EXTERNĂ A PROSTATEI GHIDATĂ IMAGISTIC –EFICACITATE ȘI TOXICITATE

Se susține on-line după cum urmează:

Data susținerii: 04.11.2021, ORA 12.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/98293328117?pwd=MlpoU2MwTkNyZ01mZFBPSnpUSjBvdz09

Președinte: PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. VIOREL JINGA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. MISCHIANU DAN LIVIU DOREL – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. CĂTĂLIN PRICOP – U.M.F. ”Grigore T. Popa” din Iași

CONF. UNIV. DR. IOAN SCÂRNECIU – Universitatea Transilvania din Brașov

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București

CV PROF. UNIV. DR. GREABU MARIA

CV PROF. UNIV. DR. VIOREL JINGA

CV PROF. UNIV. DR. MISCHIANU DAN LIVIU DOREL

CV PROF. UNIV. DR. CĂTĂLIN PRICOP

CV CONF. UNIV. DR. IOAN SCÂRNECIU

CV DRD. RÎCU G. GABRIEL TUDOREL

REZUMAT TEZĂ DRD. RÎCU G. GABRIEL TUDOREL