Susținere teză Drd. RUSESCU (MIHĂILESCU) N. DANIELA

Doctorand: RUSESCU (MIHĂILESCU) N. DANIELA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. BUDA OCTAVIAN

Titlul tezei: ASPECTE ISTORICE PRIVIND EVOLUȚIA PNEUMOFTIZIOLOGIEI ROMÂNEȘTI – DIMENSIUNI CONCEPTUALE ȘI INSTITUȚIONALE ÎN CONTEXT EUROPEAN

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 24.05.2024 ORA 12.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. BUDA OCTAVIAN – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. MIRON ALEXANDRU BOGDAN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. ROGOZEA LILIANA MARCELA – Universitatea Transilvania din Brașov

CONF. UNIV. DR. COCUZ MARIA ELENA – Universitatea Transilvania din Brașov

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. BUDA OCTAVIAN

CV PROF. UNIV. DR. MIRON ALEXANDRU BOGDAN

CV PROF. UNIV. DR. ROGOZEA LILIANA MARCELA

CV CONF. UNIV. DR. COCUZ MARIA ELENA

CV DRD. RUSESCU (MIHĂILESCU) N. DANIELA

REZUMAT TEZĂ DRD. RUSESCU (MIHĂILESCU) N. DANIELA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. RUSESCU (MIHĂILESCU) N. DANIELA – EN