Susținere teză Drd. ȘEICARU C. DORU ADRIAN

Doctorand: ȘEICARU C. DORU ADRIAN

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. PLEȘEA IANCU EMIL

Titlul tezei: STUDIUL COMPARATIV AL MORFOLOGIEI PERETELUI AORTIC ÎN FUNCȚIE DE CAUZA DE DECES

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 21.06.2024 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. PLEȘEA IANCU EMIL – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. GRIGOREAN VALENTIN TITUS – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MOGOANTĂ LAURENȚIU – U.M.F. din Craiova

CONF. UNIV. DR. GHEBAN DAN – U.M.F. ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. PLEȘEA IANCU EMIL

CV PROF. UNIV. DR. GRIGOREAN VALENTIN TITUS

CV PROF. UNIV. DR. MOGOANTĂ LAURENȚIU

CV CONF. UNIV. DR. GHEBAN DAN

CV DRD. ȘEICARU C. DORU ADRIAN

REZUMAT TEZĂ DRD. ȘEICARU C. DORU ADRIAN – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. ȘEICARU C. DORU ADRIAN – EN