Susținere teză Drd. STĂNILOAIE Ș. DANIEL

Doctorand: STĂNILOAIE Ș. DANIEL

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. VASILE DĂNUȚ

Titlul tezei: GANGLIONUL SANTINELĂ ÎN CANCERUL COLORECTAL

Data susținerii: 05.10.2022, ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ VINEREANU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. VASILE DĂNUȚ – conducător științific

CONF. UNIV. DR. DRAGOȘ VIRGIL DAVIȚOIU – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. MOGOANTĂ STELIAN ȘTEFĂNIȚĂ – U.M.F. din Craiova

CONF. UNIV. DR. MIREA CECIL SORIN – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. DRAGOȘ VINEREANU

CV PROF. UNIV. DR. VASILE DĂNUȚ

CV CONF. UNIV. DR. DRAGOȘ VIRGIL DAVIȚOIU

CV PROF. UNIV. DR. MOGOANTĂ STELIAN ȘTEFĂNIȚĂ

CV CONF. UNIV. DR. MIREA CECIL SORIN

CV DRD. STĂNILOAIE Ș. DANIEL

REZUMAT TEZĂ DRD. STĂNILOAIE Ș. DANIEL – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. STĂNILOAIE Ș. DANIEL – EN