Susținere teză Drd. STOICA A. SIMONA ISABELLE

Doctorand: STOICA A. SIMONA ISABELLE

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. ONOSE GELU

Titlul tezei: CERCETĂRI PRIVIND CONSECINȚE ALE IMPREGNĂRII ETANOLICE CRONICE ÎN EVOLUȚIA LEZIUNILOR MIELICE LA PACIENȚI CU TRAUMATISME VERTEBRO-MEDULARE

Se susține online după cum urmează:

Data susținerii: 22.09.2022, ORA 12.00

Link-ul de conectare ZOOM:

https://zoom.us/j/96106245705?pwd=ZEp5Q3M0UEtWL2NIb2RLb2tycTMyQT09

Președinte: PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. ONOSE GELU – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. CAPISIZU ANA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. IONESCU ELENA VALENTINA – Universitatea ”Ovidius” Constanța

CONF. UNIV. DR. NISTOR-CSEPPENTO CARMEN DELIA – Universitatea din Oradea

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BADIU CORIN VIRGIL

CV PROF. UNIV. DR. ONOSE GELU

CV CONF. UNIV. DR. CAPISIZU ANA

CV CONF. UNIV. DR. IONESCU ELENA VALENTINA

CV CONF. UNIV. DR. NISTOR-CSEPPENTO CARMEN DELIA

CV DRD. STOICA A. SIMONA ISABELLE

REZUMAT TEZĂ DRD. STOICA A. SIMONA ISABELLE – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. STOICA A. SIMONA ISABELLE – EN