Susținere teză Drd. STOICA C. STEPHANIE-NICOLE

Doctorand: STOICA C. STEPHANIE-NICOLE

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. NIMIGEAN VICTOR

Titlul tezei: CONSIDERAȚII PRIVIND PATOLOGIA MOLARULUI UNU PERMANENT ÎN PERIOADA DENTIȚIEI MIXTE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 06.09.2023 ORA 12.00, Facultatea de Stomatologie, Calea Plevnei, Nr. 17-23

Președinte: PROF. UNIV. DR. DIDILESCU ANDREEA CRISTIANA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. NIMIGEAN VICTOR – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. PREOTEASA ELENA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. DASCĂLU IONELA TEODORA – U.M.F. din Craiova

PROF. UNIV. DR. VAIDA LUMINIȚA LIGIA – Universitatea din Oradea

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. DIDILESCU ANDREEA CRISTIANA

CV PROF. UNIV. DR. NIMIGEAN VICTOR

CV PROF. UNIV. DR. PREOTEASA ELENA

CV CONF. UNIV. DR. DASCĂLU IONELA TEODORA

CV PROF. UNIV. DR. VAIDA LUMINIȚA LIGIA

CV DRD. STOICA C. STEPHANIE-NICOLE

REZUMAT TEZĂ DRD. STOICA C. STEPHANIE-NICOLE – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. STOICA C. STEPHANIE-NICOLE – EN