Susținere teză Drd. TEODORESCU C.G. MATEI

Doctorand: TEODORESCU C.G. MATEI

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. MIHAI BERTEANU

Titlul tezei: PARTICULARITĂȚI ALE REABILITĂRII MEDICALE LA PACIENȚII CU GENU RECURVATUM POST ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL

Data susținerii: 19.04.2022, ORA 15.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. MIHAI BERTEANU – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. ANCA MIRELA IONESCU – U.M.F.”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. FLORINA LIGIA POPA – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

CONF. UNIV. DR. MĂDĂLINA GABRIELA ILIESCU – Universitatea ”Ovidius” din Constanța

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. BOGDAN OVIDIU POPESCU

CV PROF. UNIV. DR. MIHAI BERTEANU

CV PROF. UNIV. DR. ANCA MIRELA IONESCU

CV CONF. UNIV. DR. FLORINA LIGIA POPA

CV CONF. UNIV. DR. MĂDĂLINA GABRIELA ILIESCU

CV DRD. TEODORESCU C.G. MATEI

REZUMAT TEZĂ DRD. TEODORESCU C.G. MATEI – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. TEODORESCU C.G. MATEI – EN