Susținere teză Drd. TUDORAN T. ȘTEFAN

Doctorand: TUDORAN T. ȘTEFAN

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU ION

Titlul tezei: BIOALIAJ PE BAZĂ DE TI ALIAT PENTRU OBȚINEREA COMPONENTELOR METALICE ÎN RESTAURĂRILE IMPLANTOPURTATE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 26.04.2024 ORA 08.00, Amfiteatrul “Prof. Dr. Dan Theodorescu” Facultatea de Stomatologie, Calea Plevnei Nr. 17-21

Președinte: PROF. UNIV. DR. DIDILESCU ANDREEA

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU ION – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. IMRE MARINA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. SEMENESCU AUGUSTIN – Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București

PROF. UNIV. DR. MANOLEA HORIA OCTAVIAN – U.M.F. din Craiova

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. DIDILESCU ANDREEA

CV PROF. UNIV. DR. PĂTRAȘCU ION

CV PROF. UNIV. DR. IMRE MARINA

CV PROF. UNIV. DR. SEMENESCU AUGUSTIN

CV PROF. UNIV. DR. MANOLEA HORIA OCTAVIAN

CV DRD. TUDORAN T. ȘTEFAN

REZUMAT TEZĂ DRD. TUDORAN T. ȘTEFAN – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. TUDORAN T. ȘTEFAN – EN