Susținere teză Drd. UZUNOV P. ANA-VERONICA

Doctorand: UZUNOV P. ANA-VERONICA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU MONICA MIHAELA

Titlul tezei: PARTICULARITĂȚILE CLINICE ȘI PARACLINICE ÎN SARCINA LA ADOLESCENTE

Data susținerii: 14.02.2023 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU MONICA MIHAELA – Conducător științific

PROF. UNIV. DR. CRÎNGU ANTONIU IONESCU – U.M.F. ”Carol Davila” din București

CONF. UNIV. DR. CHIRIAC VERONICA-DANIELA – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

CONF. UNIV. DR. PETRE IZABELLA – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. CÎRSTOIU MONICA MIHAELA

CV PROF. UNIV. DR. CRÎNGU ANTONIU IONESCU

CV CONF. UNIV. DR. CHIRIAC VERONICA-DANIELA

CV CONF. UNIV. DR. PETRE IZABELLA

CV DRD. UZUNOV P. ANA-VERONICA

REZUMAT TEZĂ DRD. UZUNOV P. ANA-VERONICA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. UZUNOV P. ANA-VERONICA – EN