Susținere teză Drd. VELCEA S.N. ANDREEA ELENA

Doctorand: VELCEA S.N. ANDREEA ELENA

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

Titlul tezei: PARAMETRI PROGNOSTICI ÎN INSUFICIENȚA CARDIACĂ CU FRACȚIE DE EJECȚIE REDUSĂ ȘI MODERAT-REDUSĂ- UN STUDIU ÎN ECOCARDIOGRAFIE 3D

Data susținerii: 31.01.2023 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ – Conducător științific

CONF. UNIV. DR. SILIȘTE CĂLIN – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. GAIȚĂ DAN – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

PROF. UNIV. DR. LIGHEZAN DANIEL – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. VINEREANU DRAGOȘ

CV CONF. UNIV. DR. SILIȘTE CĂLIN

CV PROF. UNIV. DR. GAIȚĂ DAN

CV PROF. UNIV. DR. LIGHEZAN DANIEL

CV DRD. VELCEA S.N. ANDREEA ELENA

REZUMAT TEZĂ DRD. VELCEA S.N. ANDREEA ELENA – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. VELCEA S.N. ANDREEA ELENA – EN