Susținere teză Drd. VINEREANU A. ION-VLAD

Doctorand: VINEREANU A. ION-VLAD

Conducător științific: PROF. UNIV. DR. GENER ISMAIL

Titlul tezei: IMPACTUL STRESULUI OXIDATIV LA PACIENȚII CU BOALĂ CRONICĂ DE RINICHI ASUPRA PROCESULUI DE MATURARE A FISTULEI ARTERIO-VENOASE NATIVE

Se susține după cum urmează:

Data susținerii: 23.07.2024 ORA 14.00, Sala de Consiliu a Facultății de Medicină, Str. Eroii Sanitari, Nr. 8

Președinte: PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

Membrii comisiei:

PROF. UNIV. DR. GENER ISMAIL – Conducător științific

CONF. DR. CĂPUȘĂ CRISTINA – U.M.F. ”Carol Davila” din București

PROF. UNIV. DR. TUȚĂ LILIANA – Universitatea “Ovidius” din Constanța

CONF. DR. MIHĂESCU ADELINA – U.M.F. ”Victor Babeș” din Timișoara

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biblioteca U.M.F. “Carol Davila”, București.

CV PROF. UNIV. DR. POPESCU BOGDAN OVIDIU

CV PROF. UNIV. DR. GENER ISMAIL

CV CONF. DR. CĂPUȘĂ CRISTINA

CV PROF. UNIV. DR. TUȚĂ LILIANA

CV CONF. DR. MIHĂESCU ADELINA

CV DRD. VINEREANU A. ION-VLAD

REZUMAT TEZĂ DRD. VINEREANU A. ION-VLAD – RO

REZUMAT TEZĂ DRD. VINEREANU A. ION-VLAD – EN