Disciplina Chirurgie - Spitalul Clinic Dr.I. Cantacuzino

Prof. Univ. Patrascu Traian titular
Conf. Univ. Brezean Iulian titular
Conf. Univ. Doran Horia titular
Sef Lucrari Catrina Eduard-Lucian titular
Sef Lucrari Mihalache Octavian titular
Sef Lucrari Bobirca Florin-Teodor titular
Asist. Univ. Vilcu Mihaela-Emanuela titular
Asist. Univ. Mustatea Petronel titular
Asist. Univ. Agache Alexandra determinat
Asist. Univ. Georgescu Dragos Eugen titular

Clinica de Chirurgie, ce poartă numele profesorului Ion Juvara, dispune de:

 • 72 de paturi
 • 3500 pacienţi/an
 • 3200 intervenţii chirurgicale/an
 • Domenii prioritare de activitate: Chirurgia tubului digestiv deschisă şi laparoscopică,

chirurgia căilor biliare extrahepatice deschisă şi laparoscopică, chirurgia hepatică şi pancreatică, chirurgia spaţiului retroperitoneal, chirurgia peretului abdominal, chirurgia defectelor diafragmatice, chirurgia patologiei regiunii ano-perineale, chirurgia glandei mamare, chirurgia timusului deschisă şi toracoscopică, chirurgia tiroidei şi a glandei suprarenale, chirurgia pacientului diabetic, chirurgia oncologică vizând glanda mamară, tubul digestiv, organele genitale şi retroperitoneale, chirurgie vasculară

 • Dotări:Mese de operaţie multifuncţionale, radiotransparente; Surse de lumină performante; Sistem de aspiraţie centralizată; Unităţi moderne de electrochirurgie;
  Patru linii de celioscopie cu toate anexele necesare; Linie de endoscopie diagnostică şi intervenţională pentru stomac, duoden, căi biliare şi pancreatice; Aparate portabile pentru radiologie intraoperatorie; Ecograf intraoperator; Coledoscop rigid

Activitatea de cercetare din cadrul clinicii vizează multiple domenii, concretizate în elaborarea de teze de doctorat, de articole publicate în reviste de specialitate şi comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Numai în anul 2015 au fost finalizate şi susţinute 7 teze de doctorat, sub coordonarea domnului profesor Traian Pătraşcu, seful disciplinei, domeniile abordate fiind: abordul terapeutic multidisciplinar al pacienţilor cu picior diabetic, aspecte chirurgicale ale iniţierii şi managementului programului de dializă peritoneală, chirurgia de urgenţă la vârstnici, rezolvarea clasică şi minim-invazivă a defectelor parietale, aspecte ale patologiei chirurgicale abdominale rezultate în urma auto-agresiunilor.

Patologia chirurgicală a pacienţilor cu diabet zaharat este un domeniu în care Clinica “I.Juvara” are o experienţă considerabilă, rezultat al colaborării cu Institutul Naţional de Nutriţie şi Boli Metabolice “N.Paulescu”. Rezultatul activităţii de cercetare ştiinţifică a unui vast material clinic s-a concreatizat în două monografii:

 • “Particularităţi ale chirurgiei la diabetici”, ediţia a II-a, sub redacţia Traian Pătraşcu, Horia Doran, apărută în 2016
 • “Afecțiunile abdominale acute la bolnavul diabetic”, Horia Doran, Traian Pătraşcu, apărută în 2012

De asemenea, în fiecare an, Clinica a fost prezentă în paginile revistei “Chirurgia” şi a altor publicaţii cotate CNCSIS B+, cu 3-4 articole de specialitate, iar la congrese şi conferinţe naţionale cu câte 10-12 comunicări orale, video şi postere. Racordarea la cerinţele şi nivelul ştiinţific european s-a realizat prin participarea constantă, în ultimii 4-5 ani, la congrese europene, în fiecare an fiind susţinute şi lucrări ştiinţifice.

Recunoaşterea prestigiului Clinicii s-a concretizat în alegerea şefului de disciplină, Prof.univ.dr.Traian Pătraşcu, în conducerea mai multor societăţi ştiinţifice naţionale – preşedinte al Asociaţiei Române de Chirurgie Endoscopică, preşedinte al Societăţii Române de Coloproctologie, secretar general al Societăţii Române de Chirurgie (4 mandate) şi, în prezent, Preşedinte ales al Societăţii Române de Chirurgie.

Colaborarea interdisciplinară s-a concretizat şi prin proiecte de cercetare desfăşurate în colaborare cu Clinica de Medicină Internă, în prezent fiind în desfăşurare mai multe granturi.

Activitatea de învăţământ reprezintă “raţiunea de a fi” a fiecărei clinici. Astfel, se realizează pregătirea a 3 serii de studenţi, aparţinând anilor IV şi V, anual. Pentru aceştia, cadrele didactice au participat activ, cu mai multe capitole, la redactarea manualului de curs şi a celui de lucrări practice, ale departamentului. 8-10 lucrări de licenţă au fost elaborate sub îndrumarea şi coordonarea colectivului clinicii, în fiecare an.

În Clinică se realizează atât pregătirea rezidenţilor de chirurgie generală, cât şi a celor  din alte specialităţi chirurgicale care urmează stagiul de chirurgie. La acestea se adaugă susţinerea de cursuri în cadrul programului unitar de pregătire teoretică pentru rezidenţii de chirurgie din anul I.

Colectivul clinicii participă constant la examenele şi concursurile UMF, organizate pentru toate nivelurile (admitere, licenţă, rezidenţiat, specialitate, primariat, admitere doctorat, concursuri pentru ocuparea posturilor în UMF)

Structura programului de pregătire doctorală este următoarea:

Anul I de studii doctorale include următoarele module:

 • 5 module obligatorii: Metodologia cercetării ştiinţifice şi Managementul proiectului de cercetare, Legislaţia cercetării ştiinţifice în România, Etica cercetării ştiinţifice, Biostatistica şi Pedagogia;
 • 2 module opţionale (Proprietatea intelectuală, Etica cercetării pe animale de laborator);

Anul I se finalizează prin prezentarea unui Proiect de Cercetare, în faţa conducătorului de doctorat şi a unei comisii formate din alţi doi membri, în lunile octombrie, respectiv noiembrie.

Cei care vor obţine un calificativ foarte bun la “Proiectul de cercetare” – vor trece în anul II. Cei care nu vor obţine un calificativ bun – pot repeta examenul de susţinere a proiectului peste o lună. Cei care nu obţin nici la acest al doilea examen un calificativ bun – sunt consideraţi respinşi şi vor primi o adeverinţă privind efectuarea primului an de studii doctorale. Se consideră doctoratul nefinalizat şi se încheie în acel moment efectuarea lui.

Anul II constă în punerea la punct a planului de cercetare, stabilirea obiectivelor, perfecţionarea metodologiei, recrutarea lotului de studiu şi prezentarea unui referat ştiinţific pe o temă derivată din lucrare.

Anul III constă în continuarea recrutării şi a analizei materialului de studiu, punerea la punct a aparatului statistic, urmărirea literaturii de specialitate pe tema stabilită şi prezentarea unui referat ştiinţific pe o temă derivată din lucrare.

Anul IV este anul de redactare, finalizare şi prezentare a tezei.

 • Chirurgia pacientului diabetic
 • Chirurgia defectelor diafragmatice
 • Chirurgia peretelui abdominal
 • Chirurgia spaţiului retroperitoneal
 • Chirurgia oncologică digestivă
 • Chirurgia hepato-bilio-pancreatică
 • Chirurgia laparoscopică
 • “Dezvoltarea unui scor videocapilaroscopic pentru urmărirea longitudinală a pacienăilor cu sclerodermie sistemică” PN-II-PT-PCCA-2013-4-15899, în colaborare cu Clinica de Medicină Internă şi Reumatologie
 • Colaborare cu Centrul EUSTAR100 (EULAR Scleroderma Trials And Research)
 • “Particularităţi ale chirurgiei la diabetici, ediţia a II-a (sub redacţia Traian Pătraşcu, Horia Doran), Ed.Niculescu, Bucureşti, 2016
 •  “Acute appendicitis and empiric antibiotic therapy”, Pătraşcu TDoran HMihalache OBobircă F., Chirurgia, Bucureşti, 2010
 •  “Acute acalculous cholecystitis-difficulties of diagnosis and treatment”. Doran HMihalache OBobircă FBugă CPătraşcu T, Chirurgia, Bucureşti, 2010
 • “Preoperative radiotherapy in rectal cancer treatment – is it really a gold standard?”, Pătraşcu TDoran HMihalache O, Chirurgia, Bucureşti, 2014
 • “Encapsulating Peritoneal Sclerosis – A rare and serious complication of peritoneal dialysis: Case series”, Mihalache OBugă CDoran HCatrina EBobircă FPătrașcu T., Journal Of Medicine and Life, Bucureşti, 2014
 • “The New Prognostic-Therapeutic Index for Diabetic Foot Surgery-Extended Analysis”. Bobircă FMihalache OGeorgescu DPătraşcu T., Chirurgia, Bucuresti, 2016
 •  “Iatrogenic perforations during colonoscopy”, Doran H, Marin I., Iaciu MPătraşcu T., Chirurgia, Bucuresti, 2014
 • “Diagnosis characteristics and therapeutical options of infectious complications associated with peritoneal dialysis”, Mihalache ODoran HCatrina EBobircă FMustatea PGeorgescu DPătrașcu T., Journal of Medicine and Life, Bucureşti, 2014
 • “Patologia chirurgicală a rectului”, Traian Pătraşcu, Horia Doran, în Manual de Chirurgie pentru studenţti, sub redacţia Mircea Beuran, Ed.Ilex, Bucureşti, 2013
 • “Afecţiunile abdominale acute la bolnavul diabetic”, Horia Doran, Traian Pătraşcu, Ed.Niculescu, Bucureşti, 2012
TOP