Regulament de deplasare ├«n ╚Ťar─â ╚Öi str─âin─âtate

DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

  1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011
  2. Legea 53/2003 republicat─â ÔÇô Codul Muncii
  3. Hot─âr├órea Guvernului Rom├óniei nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activit─â┼úi de cercetare ÔÇô dezvoltare ┼či de stimulare a inov─ârii, finan┼úate de la bugetul de stat
  4. Hot─âr├órea Guvernului Rom├óniei nr. 518/1995 privind unele drepturi ┼či obliga┼úii ale personalului trimis ├«n str─âin─âtate pentru ├«ndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
  5. Carta Universit─â┼úii de Medicin─â ┼či Farmacie ÔÇ×Carol DavilaÔÇŁ din Bucure┼čti

Articole din Regulamentul de deplasare

Articolul 1

Membrii comunit─â┼úii academice se pot deplasa ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate pentru a participa la variate manifest─âri ┼čtiin┼úifice, colabor─âri ┼čtiin┼úifice ┼či didactice, stagii de perfec┼úionare, congrese ale federa╚Ťiilor interna╚Ťionale studen╚Ťe╚Öti la care organiza╚Ťiile studen╚Ťe╚Öti din U.M.F. ÔÇŁCarol DavilaÔÇŁ au aderat.

Articolul 2

Deplasarea ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate a membrilor comunit─â┼úii academice ┬á├«n scopurile prezentate la articolul 1 este considerat─â deplasare ├«n interes de serviciu.

Articolul 3

Deplasarea ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate ├«n scopurile prev─âzute la articolul 1 este posibil─â numai cu aprobarea ┼×efului de Disciplin─â ┼či a Decanului facult─â┼úii respective.

Articolul 4

Finan┼úarea deplas─ârilor ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate din contractele de cercetare ┼čtiin┼úific─â este posibil─â numai cu aprobarea Consiliului de Administra┼úie.

Articolul 5

Universitatea suport─â unele din cheltuielile de deplasare ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate ├«n scopurile prev─âzute la articolul 1 numai cu aprobarea Consiliului de Administra┼úie ├«n urm─âtoarele condi┼úii:

a) se suportă o singură cheltuială, transport, cazare, diurnă sau taxa de participare la alegerea solicitantului pentru cadrele didactice care au lucrare știintifică sau poster acceptate ca prim autor sau autor prezentator, cu dovadă;

b) la decont se va solicita dovada de raportare a cercet─ârii ├«n baza de date a U.M.F. ÔÇŁCarol DavilaÔÇŁ;

c) se acordă o singură finanţare într-un an universitar, la alegere pentru:

  • transport - ├«n valoare maxim─â 750 Euro
  • tax─â de participare - ├«n valoare maxim─â de 750 Euro
  • diurn─â pentru maxim 5 zile, conform legisla╚Ťiei ├«n vigoare
  • cazare pentru maxim 5 zile - ├«n valoare maxim─â de 750 Euro

d) nu pot solicita finan╚Ťare mai mul╚Ťi autori ai aceleia╚Öi lucr─âri ╚Ötiin╚Ťifice;

e) pentru deplas─ârile realizate de c─âtre studen╚Ťi ╚Öi cadre didactice ├«n cadrul programului Erasmus+ - Ac╚Ťiunea KA1 - mobilit─â╚Ťi se vor suporta doar cheltuieli de transport (un drum dus-├«ntors cu plecare la ├«nceputul perioadei de mobilitate ╚Öi ├«ntoarcere la finalul perioadei de mobilitate) ├«n valoare maxim─â de 500 Euro.

Cererea tip de deplasare pentru cadre didactice se regăsește în Anexa 1.

Articolul 6

Pentru studen┼úi, Consiliul de Administra┼úie poate finan┼úa deplasarea ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate ├«n scopurile prev─âzute la articolul 1 ╚Öi ├«n condi┼úiile prev─âzute la articolul 5 cu condi┼úia ca studentul respectiv sa aib─â medii anuale peste 8 (opt) certificate de Decanul facult─â┼úii. Studen╚Ťii pot solicita participarea doar la congrese studen╚Ťe╚Öti sau congrese cu sec╚Ťiuni dedicate studen╚Ťilor, la care trebuie s─â aib─â dovada accept─ârii lucr─ârii ╚Ötiin╚Ťifice sau a posterului ca autor prezentator.

Deplasarea studen╚Ťilor la congrese trebuie preavizat─â de c─âtre ╚śeful Disciplinei ├«n care studentul ├«╚Öi desf─â╚Öoar─â activitatea c├ót ╚Öi de c─âtre ╚śeful Disciplinei unde s-a realizat lucrarea ╚Ötiin╚Ťific─â/posterul cu care particip─â.

Cererea tip de deplasare pentru studen╚Ťi se reg─âse╚Öte ├«n Anexa 2.

Pentru fiecare asocia╚Ťie a studen╚Ťilor, Universitatea va finan╚Ťa participarea a maxim 2 studen╚Ťi/an la congresele federa╚Ťiilor interna╚Ťionale la care sunt membre.

Articolul 7

Pentru premiile speciale acordate ├«n cadrul Congresului U.M.F. sau alte asemenea premii, membrilor comunit─â╚Ťii universitare li se pot deconta taxa de participare, cheltuieli de cazare ╚Öi transport aferente particip─ârii la manifestarea ╚Ötiin╚Ťific─â la care particip─â cu o lucrare ca autor prezentator, prin decizia Consiliului de Administra╚Ťie.

Articolul 8

Pentru toate deplas─ârile ├«n str─âin─âtate sunt absolut necesare vizele de la Serviciul Financiar, Departamentul de Granturi ┼či Cercetare ┼×tiin┼úific─â, Serviciul RUNOS ┼či Serviciul Juridic.

Articolul 9

Toate solicit─ârile de deplasare ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate avizate de c─âtre ┼×eful de Disciplin─â se depun la Rectorat - Biroul pentru Cooperare European─â ┼či Interna┼úional─â, de regul─â cu cel pu╚Ťin o lun─â ├«nainte de data ├«nceperii manifest─ârii ╚Ötiin╚Ťifice, nu se primesc cereri retroactive. Solicit─ârile vor fi ├«nso┼úite de invita┼úia primit─â din partea instiutu┼úiei care organizeaz─â manifest─ârile ┼čtiin┼úifice respective.

Articolul 10

Solicit─ârile de deplasare ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate ├«n timpul activit─â┼úii universitare care presupun concediu f─âr─â plat─â se depun la Rectorat ÔÇô Biroul pentru Cooperare European─â ┼či Interna┼úional─â, de regul─â cu o lun─â ├«nainte de data ├«nceperii stagiului de specializare. La aceast─â solicitare se anexeaz─â invita┼úia primit─â din partea institu┼úiei care organizeaz─â stagiul de perfec┼úionare.

Dup─â efectuarea stagiului de specializare solicitantul va depune, ├«n termen de maximum 3 zile, la Direc┼úia R.U.N.O.S. ÔÇô Biroul Resurse Umane ÔÇô ├Äncadr─âri, o cerere de re├«ncepere a activit─â┼úii semnat─â de c─âtre ┼×eful de Disciplin─â, Directorul de Departament ┼či Decanul Facult─â┼úii, cerere ├«nso┼úit─â de recomandarea semnat─â de cei mai sus men┼úiona┼úi din care s─â reias─â c─â la reluarea activit─â┼úii persoana corespunde din punct de vedere profesional.

Articolul 11

Cadrele didactice care se deplaseaz─â ├«n ┼úar─â sau ├«n str─âin─âtate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesional─â pe o perioad─â cuprins─â ├«ntre 1 zi ┼či 3 luni nu pot┬á avea ini┼úiativa ├«ncet─ârii contractului de munc─â pe o perioad─â de 3 luni de la data termin─ârii stagiului de formare profesional─â.

Articolul 12

Cadrele didactice care se deplaseaz─â ├«n ┼úar─â sau ├«n str─âin─âtate pentru efectuarea unui stagiu de formare profesional─â pe o perioad─â cuprins─â ├«ntre 3 luni ┼či 3 ani nu pot┬á avea ini┼úiativa ├«ncet─ârii contractului de munc─â pe o perioad─â egal─â cu cea a stagiului de formare profesional─â.

Articolul 13

Decontarea unei taxe din fondurile Universit─â╚Ťii sau din fondurile proiectelor de cercetare se va face ├«n termen de maximum 60 de zile de la data ├«ntoarcerii din deplasare.

Articolul 14

Orice deplasare ├«n ┼úar─â ┼či ├«n str─âin─âtate impune completarea cererii tip disponibil─â pe site-ul de internet al universit─â┼úii

Articolul 15

La întoarcerea din deplasare se transmite la Rectorat, în termenul prevăzut în Decizie, Raportul de deplasare.

TOP