Rectori precedenti

ANUL 1857
1948 - 1953

Acad. NICOLAE LUPU

1948 - 1953

 

Academician Nicolae Lupu a  ocupat funcția de rector al Facultǎții de Medicină din Bucureşti, ȋntre anii 1948-1953, Domnia Sa fiind și cel care a pus bazele Institutului de Terapeutică. Vasta activitatea științificǎ a academicianului a fǎcut ca Domnia Sa sǎ fie considerat  întemeietorul şcolii naţionale de hematologie, mai ales cǎ  lucrǎrile sale s-au orientat asupra studierii bolilor respiratorii, a celor cardiovasculare, a rolului leziunilor vasculare de origine microbiană în patogenia hipertensiunii arteriale, a bolii reumatismale, tifosului exantematic, hepatitei cronice postvirale.

Academicianul Nicolae Lupu este cel care a reclădit Clinica Medicală de la Spitalul Colentina, și a fǎcut din catedra de medicinǎ internǎ o adevărată şcoală, recunoscută în ţară şi peste hotare.  Contribuția academicianului este cu atȃt mai mare cu cȃt pe parcursul carierei a ȋndrumat  si format  numeroși medici.

1953 - 1955

Acad. STEFAN MILCU

 

1953 - 1955

 

Academicianul Ștefan Milcu devine doctor ȋn medicinǎ ȋn anul 1928, ȋntre anii 1953 și 1955 este rector al Institutului de Medicinǎ și Farmacie din București și director al Institutului de Endocrinologie C. I. Parhon ȋntre 1957-1977. Domnia Sa este unul dintre pionierii aplicării izotopilor radioactivi în endocrinologie, iar multe dintre cercetǎrile sale s-au ȋndreptat spre aprofundarea interrelaţiilor sistemului nervos cu glandele endocrine.

Dintre numeroasele sale lucrǎri de specialitate amintim: Este corpusculul carotic un paraganglion? (1938); Guşa endemică (distrofia endemică tireopată) (1949); Epifiza-glandă endocrină (1957); Terapeutica bolilor endocrine (1962); Endocrinopatiile tuberculoase (1982); Tratat de endocrinologie clinică (2 vol.1991). Domnia Sa a fost preşedintele Uniunii Societăţilor de Stiinţe Medicale din România ȋntre 1960-1964, iar ȋn 1965 devine membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale. Academicianul a fost membru ȋn numeroase societǎți internaționale dintre care amintim: Societatea internaţionalǎ de endocrinologie (1960),Societatea francezǎ de neuro-psiho-endocrinologie comparată (1966), membru al Societăţii internaţionale de biologie din Paris (1969) și al Comitetului de studiu al bienalei de la Amsterdam (1976). Domnia Sa a primit titlul de doctor honoris causa al universităţilor din Rennes ȋn 1969 şi Budapesta ȋn 1969. Domnia Sa este considerat, alături de Constantin I. Parhon, creatorul școlii românești de endocrinologie.

 

1955 - 1972

Acad. THEODOR BURGHELE

1955 - 1972

Academicianul Theodor Burghele a fost absolvent  al Facultǎții de Medicină din Iaşi, iar ȋn anul  1929 devine doctor ȋn medicinǎ  şi chirurgie cu teza ‘”Splenomegalia micotic㔑.  Ȋntre anii 1930 și 1931 urmeazǎ cursuri de specializare la Clinica de Urologie din Viena. Dupǎ ȋnceperea activitǎții ca și asistent universitar, Domnia Sa a fost  elevul Prof. Dr. Nicolae Hortolomei.  Ȋntre anii 1955 și 1972 a fost rector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, iar ȋntre anii 1976-1977 a ocupat funcția de preşedinte al Academiei Romȃne. Ȋn perioada 1972 – 1975, prof. dr. Theodor Burghele a deţinut funcţia de Ministru al Sănătăţii. Domnia Sa a avut o vastǎ activitate stiințificǎ, iar prin reușitele sale a adus noi informații ȋn domenii precum: dinamica căilor urinare superioare, tumorile renale, şocul chirurgical, anestezie şi reanimare modernă, și altele. Dintre lucrǎrile sale reamintim: The neurogenic bladder in spinal cord injuries (1970); Tulburări vezicale în traumatismele medulare – în colaborare cu V. Ichim; Erreures, fautes et risques en urologie (1971) dar și altele. Domnia Sa a fost membru ȋn numeroase  societăți și foruri medicale din țară sau internaționale: Societatea Română de Chirurgie, Academia Franceză de Medicină, Asociația Franceză de Urologie, Societatea Internațională de Chirurgie etc. Academicianul Theodor Burghele trece ȋn neființǎ ȋn anul  1977.

 

1972 - 1976

Prof. CONSTANTIN ANASTASATU

1972 - 1976

 

Prof. Dr. Constantin Anastasatu a ocupat ȋntre anii 1972-1976 funcția de rector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti, iar ȋn anul anul 1973 primeşte titlul de medic emerit. Domnia Sa a fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, preşedinte al Societăţii de Pneumologie şi Fiziologie ȋn anul 1974 dar și membru consilier al Uniunii Internaţionale împotriva tuberculozei.

Prof. Dr. Constantin Anastasatu a fost  premiat, ȋn anul 1967, cu medalia de aur C. Forlanini din partea Federaţiei Italiene de Tuberculoză.  Mare parte din activitatea științificǎ a Domniei Sale a fost ȋndreptatǎ spre tuberculozǎ dar și spre alte afecțiuni pulmonare, iar ȋn acest sens amintim lucrǎri precum: Chimioterapia şi chimioprofilaxia tuberculozei (1964); Fiziologia clinică (2 volume, colaborare 1972-1975) sau Metodologia cercetărilor de epidemiologie în tuberculoză (1971).  Profesorul Constantin Anastasatu a trecut ȋn neființǎ ȋn anul 1995, iar ȋn memoria Domniei Sale Spitalul de Pneumofiziologie din Mihăieşti, județul Vâlcea poartă astǎzi numele  de “Prof. Dr. Constantin Anastasatu”.

1976 - 1980

Prof. EUGEN PROCA

1976 - 1980

Prof. Dr.  Eugen Proca a fost  absolvent al Facultăţii de Medicină Generală din Bucureşti, iar ȋn anul 1969 a obținut  titlul de doctor docent.  A efectuat numeroase  stagii de specializare în Germania, Elveţia, Londra şi SUA. Domnia Sa a ocupat funcția de rector al Institutului de Medicină din Bucureşti  ȋntre 1976-1980 dar  și funcția de Ministru al Sănătăţii ȋntre anii 1978-1985. Ȋn  anul 1989 a reînfiinţat Societatea Romană de Urologie și a condus, timp de 25 de ani, Clinica de Urologie de la Fundeni.

Vreme  de 40 de ani şi-a concentrat atenţia asupra problemelor insuficienţei renale, organizând primul Centru de Hemodializă  și fǎcȃnd parte din echipa care a realizat prima  dializǎ  în România în 1959, dar și primul transplant renal la om în ţara noastră, ȋn anul 1980.

Ȋn ceea ce privește activitatea științificǎ a Domniei Sale, Prof. Dr. Eugen Proca a elaborat Tratatul de chirurgie,  a publicat peste 350 de studii  ȋn țarǎ și ȋn strǎinǎtate. De asemenea  fost redactor-şef al Revistei Române de Urologie, a fost preşedinte al Societăţii Române de  Urologie, membru titular al Academiei de Medicină din România, membru al Asociaţiei Europene de Urologie și al Societăţii Internaţionale de Urologie, iar ȋn 1992 a devenit  membru de onoare al Academiei Romȃne. Profesorul este considerat părintele urologiei moderne în România.

1980 - 1984

Acad. LEONIDA GHERASIM

1980 - 1984

 

Academicianul Leonida Gherasim este o somitate a cardiologiei romȃnești,  iar de-a lungul a cele 5 decenii de activitate a adus un mare aport ȋn ceea ce privește dezvoltarea medicinei romȃnești. Domnia sa are peste 200 de lucrări publicate dar și peste 20 de monografii sau tratate, de referințǎ ȋn literatura medicalǎ.  De asmemenea, lucrǎrile sale au adus contribuții importante ȋn domenii precum patologia arterelor coronariene, insuficiența cardiacă, hipertensiunea arterială, metodele de explorare neinvazive dar și ȋn ceea ce privește terapia modernă a bolilor cardiovasculare.

Domnia sa a fost rector al Institutului de Medicină şi Farmacie din Bucureşti  ȋn perioada 1980 – 1984,  a fost director al clinicii de medicină internă  de la Spital Universitar de Urgență București,iar ȋn 2001 a devenit membru de onoare al Academiei Romȃne.

1984 - 1989

Prof. LUDOVIC PAUN

1984 - 1989

 

Prof. Univ. Dr.  Ludovic Pǎun  este absolvent al Facultăţii de Medicină a Institutului de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din București.  Profesorul  obţine titlul de doctor în medicină în anul 1967, iar pregǎtirea  postuniversitară o realizeazǎ prin participare la cursuri de perfecţionare în domeniul bolilor infecţioase și  bacteriologie organizate ȋn țǎrǎ, dar și ȋn strǎinǎtate.

Domnia Sa este preşedintele Societății Naționale Române de Boli Infecțioase şi Tropicale, iar ȋntre anii  1984- 1989 a ocupat funcția de rector al Universitǎții de Medicinǎ și Farmacie “Carol Davila” din București. Prof. Univ. Dr. Ludovic Pǎun este și cel care a organizat disciplina de boli tropicale în 1974,  dar şi activitatea Clinicii de Boli infecţioase şi tropicale din Spitalul „Dr. Victor Babeş”, în 1976.

Domnia Sa a avut o activitate științificǎ vastǎ cu peste 300 de articole publicate și a obținut, de-a lungul timpului, numeroase premii și distincții dintre care reamintim: premiul “Victor Babeş” al Academiei Române ȋn 1977, Albert Schweitzer “Gold Medal” ȋn anul 2001, indemnizaţia de merit pentru domeniul ştiinţă ȋn anul 2004 și altele. Este membru de onoare ȋn numeroase societǎți și academii, atȃt interne, cât și internaționale.

1990 - 1992

Prof. POMPILIU POPESCU

1990 - 1992

1992 - 2004

Acad. LAURENTIU M. POPESCU

1992 - 1996
1996 - 2000
2000 - 2004

Acad. Laurenţiu Popescu a ocupat funcția de rector al Universitǎții de Medicinǎ și Farmacie “Carol Davila” ȋntre anii 1992- 2004. Domnia Sa a absolvit Facultatea de Medicinǎ Generalǎ la Institutul de Medicina și Farmacie, București, iar ȋn anul 1972 a obținut titlul de doctor ȋn medicinǎ.

Academicianul este deținǎtorul a numeroase titluri de doctor honoris causa al unor universitǎți de prestigiu din strǎinǎtate, iar ȋn anul 2000 a primit distincția de “International Man of the Millennium”, ȋn Statele Unite.  Academicianul este directorul Intitutului Naţional de Patologie „Victor Babeş“ din Bucureşti, redactorul-şef al „Journal of Cellular and Molecular Medicine” dar și președintele Academiei de Știinte Medicale (ASM) din Romȃnia.

Activitatea științificǎ extrem de vastǎ a Domniei Sale este recunoscutǎ la nivel internațional, mai ales cǎ Acad. Laurentiu Popescu a publicat peste 100 de articole în jurnale internaționale. La acestea se mai adaugǎ și numeroasele comunicǎri, conferințe și seminarii susținute ȋn cele mai presitigioase instituții de ȋnvǎțǎmȃnt din lume. Academicianul este supranumit “pǎrintele telocitelor”, formaţiunile asemănatoare celulelor stem, prezente în diferite organe inclusiv în: inimă, la nivelul pielii şi al creierului. Ȋn anul 2012 a primit din partea Academiei Internaționale de Cercetari Cardiovasculare „Medalia de Merit” pentru descoperirea și cercetarea telocitelor, distincție consideratǎ un adevarat Premiu Nobel pentru cardiologie. Academicianul are o colecție impresionantǎ de distincții și premii și este membru al academiilor stiințifice din Polonia, Elveția, SUA, Franța. etc.

2004 - 2012

Prof. FLORIAN POPA

2004 - 2008
2008 - 2012

Prof. Univ. Dr. Florian Popa este fostul rector al Universitǎții de Medicinǎ și Farmacie „Carol Davila” din București, 2004 – 2012. Incepȃnd cu anul 1982 a ocupat mai multe funcții de conducere: director al Spitalul Clinic de Urgențǎ “Sf. Pantelimon”, București (1982-2005); director al Direcției Sanitare a Municipiului București (1995-1996), Secretar de Stat ȋn Ministerul Sǎnǎtǎții și Familiei (1996) și director general al Centrului Național de Perfecționare Postuniversitarǎ a medicilor și farmaciștilor de pe lȃngǎ Ministerul Sǎnǎtǎții și Familiei (2002-2008).
Prof. Univ. Dr. Florian Popa a absolvit Facultatea de Medicinǎ Generalǎ, Institutul de Medicinǎ și Farmacie, București, iar specializarea a fost fǎcutǎ ȋn chirurgia oncologică la Institutul Oncologic – Cluj. De asemenea, Domnia Sa a urmat și stagii de perfecționare la Centrul de Training de la Strasbourg – Franța ȋn chirurgie video-asistatǎ și la Universitatea din Montreal ȋn management medical și chirurgical. In prezent este șeful Clinicii de Chirurgie din cadrul Spitalului de Urgențǎ „Sfântul Pantelimon” din Capitalǎ.
Domnia Sa este membru fondator al Societǎții Romȃne de Chirurgie de Urgențǎ și Traumǎ și membru fondator al Societǎții Romȃne de Chirurgie de Urgențǎ și Traumǎ. Prof. Univ. Dr. Florian Popa a efectuat peste 16.000 de intervenții și s-a implicat ȋn dezvoltarea unor noi compartimente din chirurgia de urgențǎ: chirurgia toraco-pulmonarǎ, chirurgia vascularǎ, chirurgia plasticǎ.
Pe parsursul activității, profesorul a primit titlul de doctor honoris causa de șapte ori si a fost distins cu numeroase premii dintre care aminintim: Ordinul Național “Pentru Merit” ȋn gradul de Cavaler (2002); Mare Maestru ȋn Medicinǎ, Facultatea de Medicinǎ Dentarǎ (2004); Diploma de Excelențǎ pentru lucrarea “Semiologie și practicǎ Chirurgicalǎ elementarǎ”, la al II-lea Salon Național de Carte Universitară – UMF “Carol Davila” (2006); Medalia de aur – Inventika, pentru echipamentul pentru lavaj ventricular cerebral activ controlat, Bucuresti (2009); Steaua Romaniei în grad de cavaler (2009); Placheta de Onoare a Colegiului Medicilor din Latakia – Siria (2006) și multe altele.

2012 - 2020

Acad. IOANEL SINESCU

2012 - 2016
2016 - 2020

Academicianul Ioanel Sinescu a condus, pe parcursul a două mandate (2012 – 2016; 2016 – 2020), cea mai veche și cea mai prestigioasă instituție de învățământ superior medical din această zonă geografică a Europei: UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”CAROL DAVILA” din București.

Ascensiunea în mediul academic a Acad. I. Sinescu s-a conturat încă din 1977, când acesta a obținut Diploma de Doctor – Medic din poziția de Șef de Promoție a Secției Militare din cadrul U.M.F. ”Carol Davila” din București, absolvind Facultatea de Medicină cu media 10.

MEMBRU TITULAR al ACADEMIEI ROMÂNE din 2011 (Membru Corespondent din aprilie 2009), MEMBRU TITULAR AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE MEDICALE din ROMÂNIA din 2008, DIRECTOR al CENTRULUI PENTRU URONEFROLOGIE ȘI TRANSPLANT RENAL din INSTITUTUL CLINIC ”FUNDENI” din anul 2000 (și în prezent), Acad. I. SINESCU a deținut, de-a lungul carierei profesionale, o multitudine de poziții și funcții importante în diverse structuri profesionale și în multiple publicații profesional – științifice din România, din Europa și la nivel internațional, ceea ce îl desemnează drept unul dintre cei mai importanți ambasadori ai medicinei și ai urologiei românești.

Secretar și Vicepreședinte al Asociației Române de Urologie (1989 – 1999), Președinte al Asociației Române de Urologie (ARU) (1999 și în prezent), Membru al Board-ului de Conducere al Asociației Europene de Urologie (EAU) (2002 – 2011), Membru Fondator al Societății Central Europene de Urologie (2000 și în prezent), Membru al EAU Board reprezentând România (1999 – 2012), Membru al American Urological Association (AUA) (1993 - 2013), Membru al Société Internationale dʼUrologie (SIU) (1997 – 2014), al  Société Internationale Francofone dʼUrodinamique (SIFUD), Membru de onoare al multiple societăți naționale de Urologie etc.

Acad. I. Sinescu este Redactor Șef al Revistei Române de Urologie (1999 și în prezent), Membru al Scientific Board al ”Central European Journal of Urology”, Membru al Advisory Board al European ”European Urology Today”, Membru al International Editorial Board al ”Romanian Journal of Military Medicine”, Senior Editor al Revistei ”Maedica – a Journal of Clinical Medicine” și a încă 12 prestigioase reviste medicale etc.

Acad. I. Sinescu s-a format la Școala de UROLOGIE din România (PROF. DR. EUGENIU PROCA), cu multiple specializări și supraspecializări în străinătate :

 • 1984 – S.U.A. (U.C.L.A. și University of Louisville, Kentucky) pentru chirurgie sub microscopul operator
 • 1989 – Germania de vest (Hamburg și Munchen) pentru endourologie și ESWL
 • 1990 – Israel (Tel Aviv) pentru transplant renal
 • 1990 – China (Shanghai) pentru ESWL
 • 1991 – 1992 – Franța (Paris) pentru chirurgie urologică reconstructivă și endourologie
 • 1993 – 1994 – S.U.A. (Cleveland Clinic Foundation, Case Western Reserve University, University of Louisville, Kentucky) pentru transplant renal, proceduri chirurgicale urologice majore, urologie reconstructivă etc.: recoltarea de organe de la donatorii în moarte cerebrală, transplantare renală, chirurgie vasculară majoră, chirurgie urologică reconstructivă, cancere renale cu extensie cavo-cardiacă etc.
 • 1997 – Africa de Sud – Capetown pentru transplant renal cu rinichi recoltați de la donatorii în moarte cerebrală
 • 2005 – S.U.A. (Minneapolis, Minnesota) pentru transplant de pancreas

Acad. I. Sinescu are contribuții importante în dezvoltarea Chirurgiei Urologice și a Transplantului Renal în România :

 • 1985 – introduce chirurgia sub microscopul operator în Urologia din România (infertilitate masculină de cauză obstructivă: vaso-vasostomii, vaso-epididimostomii, efectuează primul autotransplant testicular din România sub microscopul operator, efectuează intervenții chirurgicale pentru impotențele funcționale de cauză vasculogenică).
 • 1997efectuează PRIMA RECOLTARE MULTIORGAN de la donator cadavru în condițiile diagnosticului de MOARTE CEREBRALĂ (în conformitate cu Legea Nr. 1 / 1997) și PRIMELE TRANSPLANTE RENALE LA ADULȚI cu organe recoltate de la donator cadavru
 • 1998 – efectuează primele transplante renale în România la paciente tratate pentru neoplasme genitale (chirurgie de exereză, chimioterapie, radioterapie, hemodializă etc.) cu rinichi recoltați de la donatorii diagnosticați conform criteriilor legale pentru moartea cerebrală.
 • 1999 – efectuează PRIMUL TRANSPLANT RENAL la COPIL în România, cu rinichi recoltat de la donator în moarte cerebrală
 • 2000 – efectuează primul transplant în România la un receptor diabetic (refuzat în străinătate)
 • 2002 – efectuează primele transplante renale la subiecți înrudiți emoțional, cu compatibilitate imunologică adecvată (soț – soție; soție – soț)
 • 2005 – efectuează primul transplant renal la copil anefric prin cancer (tumoră Wilms : nefrectomie bilaterală, chimioterapie, radioterapie, hemodializă etc.)

Concomitent cu amenajarea și dotarea tehnologică performantă a primului și singurului Centru de Transplant Renal autonom din România, Acad. I. SINESCU dezvoltă Chirurgia Urologică sub toate aspectele ei (toate cele 13 supraspecialități ale Urologiei), incluzând abordarea cancerelor renale cu extensie cavo-cardiacă, cistectomiile radicale cu neovezică ortotopică de substituție la bărbați și la femei (premieră națională), prostatectomii radicale, tumori retroperitoneale extensive, tumori extensive ale glandelor suprarenale orto- și/sau heterotopice, malformații complexe ale aparatului uro-genital, endourologie înaltă, ESWL, laparoscopie urologică, microchirurgie urologică, chirurgie urologică reconstructivă etc.

Prestigiul, rezultatele, dificultatea patologiei abordate în Centrul de la ”Fundeni”, mărimea centrului, abordarea complexă și completă a patologiei urologice în același centru (unicat în Urologia europeană!) sunt unanim recunoscute în EAU. Dealtfel, în anul 2004, EAU a declarat Centrul de la ”Fundeni” CENTRU DE EXCELENȚĂ în EAU.

Acad. I. Sinescu are o activitate publicistică și de cercetare științifică bogată, prestigioasă, reprezentată de peste 950 de lucrări publicate sau prezentate la manifestări științifice de amploare, în străinătate, 18 tratate și monografii de specialitate, 32 de proiecte științifice, 38 de lucrări de doctorat coordonate etc.

Acad. I. Sinescu este PROFESOR la U.M.F. ”Carol Davila”, conduce Disciplina de Chirurgie Urologică, Departamentul 3, Facultatea de Medicină, Institutul Clinic ”Fundeni”.

PREZENT
TOP