PROGRAM MANAGERIAL PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE RECTOR 2024 - 2029

PROF. UNIV. DR. VIOREL JINGA

UMFCD

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA"

TOP