Cariere administrative si didactic auxiliare

Concurs pentru ocuparea unui post de Referent (S) in cadrul Biroului Alumni si Antreprenoriat Studentesc

Concurs pentru ocuparea a doua posturi de Administrator Financiar (M) la Editura Universitara „Carol Davila”

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere in vederea participarii la concursul pentru ocuparea postului de Ingrijitor (M) in cadrul Directiei Economico-Administrative – Strada Dionisie Lupu, Nr. 37

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Medic Specialist in cadrul Directiei Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Concurs pentru ocuparea unui post de Muncitor – Ospatar la Serviciul Burse, Abonamente Studenti si Cantina Studenteasca –  Directia Social

Afisare comisie de concurs si comisie de solutionare a contestatiilor la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Ingrijitor (M) la Administrativ-Rectorat in cadrul Directiei Economico-Administrativa

Modificare componenta comisie de concurs pentru candidatii inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea unui post de Administrator Financiar (S) la Biroul Situatii de Urgenta Paza si PSI in cadrul Directiei

Rezultatul obtinut in urma sustinerii probei scrise la concursul pentru ocuparea postului de Administrator Financiar (S) la Biroul Situatii de Urgenta Paza si PSI in cadrul Directiei Economica Administrativa

Rezultatele selectiei dosarelor de inscriere in vederea participarii la concursul pentru ocuparea postului de Medic Specialist in cadrul Directiei Cercetare-Dezvoltare-Inovare

Concurs pentru ocuparea unui post de Ingrijitor la Administrativ – Rectorat, Directia Economico-Administrativa

Rezultatele finale obtinute in urma concursurilor pentru ocuparea posturilor de Secretar Facultate I (S) Pozitiile 12,14 si 15 din cadrul Serviciului Acte Studii – DGSU

Rezultatele obtinute in urma sustinerii probelor interviu la concursul pentru ocuparea posturilor de Medic Specialist 1/2 norma pozitiile 151 si 152 in cadrul Serviciului de Inovatie si E-Health

TOP