Strategii de internationalizare

  • Dezvoltarea dialogului cu alte universitati din tara si din strainatate in interesul superior al imbunatatirii proceselor de invatamant, cercetare, inovare in domeniul medical.
  • Dezvoltarea de relatii de parteneriat bazate pe valorile universale ale invatamantului si cercetarii cu institutii publice si entitati private care au interese definite in imbunatatirea sanatatii si a serviciilor de sanatate, in contextul principiului promovat de UE "Sanatatea in toate politicile";
  • Dezvoltarea de programe de schimb de studenti prin intermediul unor proiecte europene tip Erasmus, Leonardo da Vinci, precum si prin intermediul cooperarii transatlantice si transfrontaliere.
  • Participarea la evenimente stiintifice la nivel international;
  • Imbunatatirea site-ului universitatii- actualizare permanenta, cresterea gradului de comunicare/ vizibilitatii a informatiilor de interes public;
  • Dezvoltarea de proiecte de cercetare comune cu alte universitati si din strainatate;
  • Organizarea de manifestari stiintifice comune cu alte universitati din strainatate;
  • Dezvoltarea de programe comune de invatamant si de programe transuniversitare cu alte universitati;
  • Schimburi de studenti/ cadre didactice;
TOP