INFORMATII PUBLICE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, în calitate de instituţie publică de învăţământ superior asigură accesul liber şi neîngrădit al publicului şi mass-media la informaţiile de interes public. În vederea realizării în cele mai bune condiţii a obiectivelor sale, Universitatea promovează principiul transparenţei şi al dreptului la informare a cetăţeanului.

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile/instituţiile publice, în conformitate cu Constitutia Romaniei şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul Romaniei.

Universitatea poate comunica anumite informaţii, din oficiu, potrivit Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Acestea pot fi vizualizate accesând site-ul Universităţii www.umfcd.ro

La nivel instituţional, accesul la informaţii publice se face în conformitate cu:
– Procedura privind accesul la informaţii de interes public, redactată având la bază Legea 544/2001 şi HG 123/2002;
– Regulamentul de organizare si functionare ale Universitatii.

În conformitate cu Legea 544/2001 solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:

  • a) autoritatea sau instituţia publică căreia se adresează cererea;
  • b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
  • c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Solicitarea pentru obținerea informațiilor publice se depune la Registratura Universității sau se transmite prin e-mail la Biroul pentru Informatii de Interes Public, la adresa: relatii.publice@umfcd.ro

Pentru solicitarea informațiilor de interes public puteti folosi următorele modele:
- formular scris - cerere-tip_informatii_publice
- solicitare online - Solicitare Informații Publice Online- trimis la adresa: relatii.publice@umfcd.ro

În conformitate cu Legea 544/2001:

 • a) autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile;
 • b) refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor;
 • c) solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate – inclus in anuntul referitor la informatiile de interes public

 • Art. 21
  • (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autoritati ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
  • (2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune reclamatie la conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in termen de 30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
  • (3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste intemeiata, raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la depunerea reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public solicitate initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva celui vinovat.

Formular Reclamatie Administrativa

 • Art. 22
  • (1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile sale, prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art.7.
  • (2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa furnizeze informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale si/sau patrimoniale.
  • (3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
  • (4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
  • (5) Atat plangerea, cat si recursul se judeca in instanta, in procedura de urgenta, si sunt scutite de taxa de timbru

Pentru informaţii suplimentare, contactați:
Biroul pentru Informatii de Interes public
Roxana Voicu
E-mail: relatii.publice@umfcd.ro

TOP
X