CONDUCEREA UNIVERSITATII

Acad. IOANEL SINESCU

RECTOR

Tel. +40 213.180.721
Tel. +40 213.180.722
Fax +40 213.180.730
E-mail: rectorat@umfcd.ro

Prof. Univ. Dr. ECATERINA IONESCU

Prorector cu probleme de invatamant universitar de licenta si de master

Tel.: +40 213.180.721 – int. 106
Tel.: +40 213.180.722 – int. 106
Fax +40 213.180.730
E-mail: ecaterina.ionescu@umfcd.ro
Audiente: Marti si joi, orele: 14.00 - 16.00

Principalele atributii:

 • asigura corelarea statelor de functii din departamente cu ponderea disciplinelor predate in procesul de invatamant;
 • centralizeaza planurile de invatamant de licenta elaborate de consiliile facultatilor si face observatii pe marginea acestora, tinand cont de strategia de dezvoltare a Universitatii in urmatorii ani;
 • coordoneaza asigurarea materialelor didactice pentru studenti;
 • centralizeaza propunerile de imbunatatire a dotarii departamentelor si face un raport asupra prioritatilor, pe care il prezinta Consiliului de Administratie;
 • efectueaza studii privind structura si continutul invatamantului si perspectiva perfectionarii acestuia;
 • raspunde de pregatirea, organizarea si desfasurarea sesiunilor de examen de admitere, licentasi diploma;
 • analizeazasi propune spre aprobarea Consiliului de Administratie echivalarea studiilor sau disciplinelor urmate in tara sau in strainatate de catre studentii Universitatii;
 • centralizeaza planurile de invatamant universitar de master si face observatii pe marginea acestora, tinand cont de strategia de dezvoltare a Universitatii in urmatorii ani;
 • asigura dezvoltarea noilor programe de studii universitare de master si coordoneaza demersurile de acreditare a acestora la organismul acreditat al Ministerului Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului;
 • centralizeaza propunerile de imbunatatire a programelor de master si face un raport asupra prioritatilor, pe care il prezinta Consiliului de Administratie;
 • raspunde de pregatirea, organizarea si desfasurarea sesiunilor de examen de admitere la studii universitare de master;
 • coordoneaza activitatile legate de desfasurarea studiilor universitare de mast;
 • verifica intocmirea dosarelor de concurs pentru ocuparea posturilor didactice, precum si a celor de acordare a titlurilor stiintifice;
 • asigura informarea la timp a departamentelor asupra burselor, specializarilor si altor forme de pregatire in tarasi in strainatate a membrilor comunitatii universitare.

Prof. Univ. Dr. DANA GALIETA MINCA

Prorector pentru strategie institutionala, evaluare academica si calitate

Tel.: +40 213.180.721 – int. 105, 187
Tel.: +40 213.180.722 – int. 105, 187
Fax +40 213.180.730
E-mail: dana.minca@umfcd.ro
Audiente: Marti si joi, orele: 14.00 - 16.00

Principalele atributii:

 • propune din planul strategic de dezvoltare instituţională domeniile care implică colaborare cu parteneri externi (comunitate locală, angajatori, furnizori de servicii de sănătate, ONG-uri);
 • coordonează activitatea Comisiei de Evaluare şi Asigurarea Calităţii la nivelul UMFCD (CEAC);
 • asigură managementul calităţii serviciilor educaţionale de formare iniţială şi continuă oferite de UMFCD;
 • coordonează şi monitorizează strategia de perfecţionare şi formare continuă a personalului didactic şi nedidactic al UMFCD;
 • monitorizează implementarea proiectelor şi măsurilor având ca finalitate dezvoltarea instituţională împreună cu structurile cărora aparţin direct, ca parte a procesului de evaluare a calităţii.

Prof. Univ. Dr. BOGDAN-OVIDIU POPESCU

Prorector pentru cooperare europeana si internationala

Tel.: +40 213.180.721 – int. 105, 187
Tel.: +40 213.180.722 – int. 105, 187
Fax +40 213.180.730
E-mail: bogdan.popescu@umfcd.ro
Audiente: Marti si vineri, orele 14:30 - 16:30

Principalele atributii:

 • mentine si dezvolta acordurile interuniversitare cu alte tari;
 • incurajeaza, organizeazasi analizeaza mobilitatea cadrelor didactice, cercetatorilor si a studentilor care se deplaseaza in strainatate cu sarcini profesionale;
 • coordoneaza programele Uniunii Europene precum si alte programe internationale la care Universitatea a aderat si desemneaza reprezentantii pe facultati;
 • disemineaza in Universitate informatiile privind echivalarea diplomelor de studii in tarile Uniunii Europene si in alte tari si participa la implementarea in Universitate a masurilor impuse de reglementarile Uniunii Europeane;

Prof. Univ. Dr. CATALINA POIANA

Prorector cu probleme de Invatamant postuniversitar

Tel.: +40 213.180.721 – int. 111
Tel.: +40 213.180.722 – int. 111
Fax +40 213.180.730
E-mail: catalina.poiana@umfcd.ro
Audiente: Marti si vineri, orele 14:30 - 16:30

Principalele atributii:

 • supravegheaza activitatea Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic;
 • coordoneaza integrarea cu asistenta medicala a cadrelor didactice;
 • supravegheaza activitatea Departamentului de Studii Postuniversitare si Pregatire in Rezidentiat;
 • raspunde de organizarea si desfasurarea invatamantului postuniversitar medical si farmaceutic;
 • coordoneaza activitatea de pregatire prin rezidentiat;
 • asigura cooperarea cu departamentul corespunzator al Ministerului Sanatatii.

Prof. Univ. Dr. DRAGOS VINEREANU

Prorector cu probleme de cercetare stiintifica

Tel.: +40 213.180.721 – int. 116
Tel.: +40 213.180.722 – int. 116
Fax +40 213.180.730
E-mail: dragos.vinereanu@umfcd.ro
Audiente: Marti si joi, orele: 14.00 - 16.00

Principalele atributii:

 • stabileste prioritatile de cercetare stiintifica, acestea urmand sa fie aprobate de Senat;
 • coordoneaza activitatea de cercetare din Universitate;
 • sprijina logistic initiativele de organizare de sesiuni stiintifice studentesti;
 • implica Universitatea, dupa caz, in organizarea congreselor sau sesiunilor stiintifice ale cadrelor didactice, cercetatorilor si studentilor, a diferitelor conferinte, simpozioane etc. si asigura informarea comunitatii universitare despre manifestarile stiintifice nationale si internationale;
 • prezinta anual, in Senat, un raport privind situatia cercetarii stiintifice si a contractelor de cercetare, precum si aspectele financiare legate de aceasta activitate;
 • avizeaza incheierea contractelor de cercetare stiintifica si informeaza Senatul asupra incheierii lor;
 • controleaza indeplinirea planului de microproductie;
 • centralizeaza propunerile de imbunatatire a dotarii departamentelor si face un raport asupra prioritatilor, pe care il prezinta Consiliului de Administratie;
 • este presedintele Consiliului Stiintific al Bibliotecii Centrale UMF.

Prof. Univ. Dr. VIOREL JINGA

Prorector cu probleme studentesti

Tel.: +40 213.180.721 – int. 145
Tel.: +40 213.180.722 – int. 145
Fax +40 213.180.730
E-mail: viorel.jinga@umfcd.ro
Audiente: Marti si vineri, orele 14:30 - 16:30

Principalele atributii:

 • coordoneaza activitatea de acordare a burselor studentesti;
 • contribuie la buna functionare a caminelor si cantinelor studentesti;
 • coordoneaza activitatea serviciului social al Universitatii;
 • coordoneaza activitatea bazei sportive si a clubului studentesc;
 • coordoneaza activitatea de orientare in cariera a studentilor
TOP
X