Grupul Studenților Mediciniști cu Activitate Științifică

  1. Grupul Studenţilor Medicinişti cu Activitate Stiinţifică – SOMS, a luat naştere ȋn 1987 şi a căpătat personalitate juridică ȋn aprilie 1991. SOMS este singura organizaţie studenţească cu activităţi exclusiv ştiinţifice şi nonsindicale din cadrul Universităţii de Medicina şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti.
  2. SOMS a fost dintotdeauna şi este ȋn continuare selectivă ȋn recrutarea de noi membri, ea grupȃnd numai acei medicinişti care au preocupări ştiinţifice constante, dovedite prin comunicări şi publicaţii, studenţi de un ȋnalt nivel profesional şi care fac cinste Universităţii. Seriozitatea selecţiei ce stă la baza SOMS este susţinută şi de argumentul că mulţi dintre foştii membri SOMS sunt acum cadre didactice sau activează ȋn cadrul unor programe de cercetare, la prestigioase centre din ţară şi din străinătate.
  3. De la ȋnfiinţare, SOMS şi-a facut simţită prezenţa atȃt prin sesiunile lunare de comunicări ştiinţifice, workshop-urile şi şcolile de vară desfăşurate cu regularitate, cȃt şi prin revista proprie numită IATROS, ȋntre anii 1990-1992, cu sediul redacţional ȋn Facultatea de Medicină. SOMS si-a demonstrat viabilitatea participȃnd la organizarea a 4 Congrese Internaţionale ştiintifice Studenţeşti de la Sinaia (1993) si Bucureşti (1994, 1998, 2002).
  4. Prin activităţile şi proiectele sale, SOMS urmăreşte cu consecvenţă aplicarea conceptelor ce au stat la baza creării sale, ȋncercȃnd să modeleze elanul tinerilor săi membri la realităţile vieţii ştiinţifice studenţeşti din Romȃnia, a cărei ȋmbunătăţire şi evoluţie este principalul scop al SOMS.
TOP