FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE

FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE infiintata in 2020 are drept scop reprezentarea intereselor UNIVERSITATII DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA prin inițierea și derularea de activități de promovare a imaginii acesteia, prin  sprijinirea, promovarea și dezvoltarea activităților academice, cultural - știintifice ale universității,  a  proiectelor educaționale de cercetare și responsabilitate socială a Universității, prin realizarea unui parteneriat public- privat  cu implicarea  absolvenților, a personalităților culturale, știintifice și reprezentanților domeniului bio-medical, pentru și în vederea creșterii performanței.


Denumire entitate nonprofit / unitate de cult:
 
FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
 
Cont bancar (IBAN):
 
RO38RNCB0090168936490001
 
Cod de identificare fiscală entitate nonprofit / unitate de cult:
 
43369088
 • Organizarea și derularea de activități de promovare a imaginii, în vederea creșterii performanței UNIVERSITĂȚII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,CAROL DAVILA’’ DIN BUCUREȘTI, pe toate planurile, atât în țară , cât și în străinătate;
 • Consolidarea relațiilor din domeniul bio-medical și valorificarea oportunităților pentru dezvoltarea instituțională a UNIVERSITATII DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,CAROL DAVILA’’ DIN BUCUREȘTI;
 • Promovarea și întărirea colaborării dintre mediile universitare și de cercetare, precum și cu mediul de afaceri din țară și străinătate;
 • De a iniția acțiuni în scopul atragerii de mijloace material-financiare;
 • Inițierea, organizarea și sprijinirea dezvoltării calității manifestărilor cultural- știintifice organizate de UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ,,CAROL DAVILA’’ DIN BUCUREȘTI;
 • Sprijinirea, atragerea, pregătirea și perfecționarea personalului/specialiștilor, calificați și înalt calificați, în domeniul sănătății, învățământului și cercetării științifice la toate nivelurile prin programe specifice;
 • Organizarea de evenimente privind pregatirea profesională a personalului (organizarea de conferințe, colocvii, simpozioane, școli de vară, seminarii, ateliere, dezbateri și cursuri sau alte evenimente similare);
 • Monitorizarea și evaluarea de programe, proiecte, inițiative, formare profesională;
 • Strategii de dezvoltare a resurselor umane prin programe care să conducă la creșterea competenței profesionale și a perfecționării individuale;
 • Promovarea, inițierea, stabilirea și dezvoltarea de parteneriate cu alte organizații neguvernamentale din România și străinătate, având drept scop susținerea performanțelor în contextul național și internațional, și care în opinia Consiliului Director al fundației corespunde obiectivelor și scopului fundației;
 • Organizarea unor programe de dezvoltare în domeniul sănătății publice;
 • Sistem medical calitativ, dezvoltarea profesională a personalului medical;
 • Apărarea și promovarea drepturilor omului și cele specifice domeniului bio-medica, îngrijirea, promovarea, inițierea, stabilirea și dezvoltarea de parteneriate cu autoritățile guvernamentale centrale și locale, să asigure realizarea obiectivelor și implementarea scopului;
 • Sprijinirea reformei și modernizării sistemului de sănătate în România, creșterea calității serviciilor în domeniul bio–medical în sănătate, modernizarea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale și atragerea de noi resurse;
 • Acordarea de burse pentru studii membrilor instituției fondatoare, având drept scop creșterea pregătirii profesionale a acestora;
 • De a sprijini îmbunătățirea condițiilor de instruire ale studenților;
 • De a sprini financiar studentii universitații, care nu au posibilități financiare – prin plata taxelor anuale;
 • Stimularea activității editoriale, a creației, a producției de materiale educative, cultural – știintifice de specialitate a studenților și cadrelor didactice;
 • Inființarea de unități de cercetare, servicii etc care să contribuie la finanțarea activităților corespunzatoare scopurilor și obiectivelor fundației;
 • Atragerea de sponsorizări, donații etc pentru și în vederea asigurării/susținerii bazei material – financiare a activității fondatorului;
 • Promovarea unor proiecte cu finanțare europeană.

TOMA CRISTIAN

PREŞEDINTE
 • Asistent Universitar
 • Medic Specialist Urologie
 • Coordonator Simulare Medicala CIEH-UMFCD
 • Spitalul Clinic "Prof.Dr.Th.Burghele", Bucuresti

Date contact: cristian.toma@umfcd.ro

HAINĂROȘIE RĂZVAN

VICEPREŞEDINTE
 • Conferențiar Universitar în cadrul Departamentului 12 ORL-Oftalmologie, Facultatea de Medicina Generală, UMF Carol Davila
 • Medic Primar ORL și Chirurgie Cervicofaciala Institutul de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL “Prof. Dr Dorin Hociota” din Bucuresti
 • Director Medical al Institutului de Fonoaudiologie si Chirurgie Functionala ORL “Prof. Dr Dorin Hociota” din Bucuresti
 • Domenii de interes chirurgical: chirurgie oncologia si reconstructiva cervicofaciala, chirurgia rinobazei, chirurgie plastica faciala, chirurgie LASER transorala.

Date contact: razvan.hainarosie@umfcd.ro

ANUȚA VALENTINA

SECRETAR
 • Conferenţiar Universitar - Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti,
 • Facultatea de Farmacie, Disciplina de Chimie-Fizică și Coloidală
 • Expertiză:formulare farmaceutică, sisteme micro- și nano-particulate pentru transportul și cedarea țintită a substanțelor active, tehnici analitice utilizate în monitorizarea terapeutică, biofarmacie și farmacocinetică, biostatistică, metode de corelare proprietăți in vitro-farmacocinetică in-vivo.

Date contact: valentina.anuta@umfcd.ro

 • Departamentul de simulare medicală
 • Laboratorul de printare 3D
 • Acceleratorul de soluții digitale
 • Conferința regională de inovație și eHealth
 • Cursul de medicină personalizată
 • eLearning
 • Medtech Ideea Jam

Vreți să participați la dezvoltarea proiectelor?

 1. Implicați-vă direct prin mail la: fundatie@umfcd.ro
 2. Susțineți financiar prin completarea formularului

Dacă doriţi mai multe informaţii în legătură cu implicarea şi activitatea Fundaţiei, vă rugăm să ne contactaţi la sediul Fundaţiei, Str. Dimitrie Bolintineanu Nr. 9, camera 212, sector 2, cod postal 030167, e-mail: fundatie@umfcd.ro


Denumire entitate nonprofit / unitate de cult:
FUNDAȚIA ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE
Cont bancar (IBAN):
RO38RNCB0090168936490001
Cod de identificare fiscală entitate nonprofit / unitate de cult:
43369088
TOP