SCOALA DOCTORALA

STRUCTURA PROGRAMULUI DE PREGĂTIRE DOCTORALĂ

Anul I de studii doctorale cuprinde programul de pregătire bazat pe studii universitare avansate, care include următoarele module:

  • 5 module obligatorii: Metodologia cercetării științifice și Managementul proiectului de cercetare, Legislația cercetării ştiinţifice în România, Etica cercetării științifice, Biostatistica şi Pedagogia).
  • 2 module opționale: Proprietatea intelectuală, Etica cercetării pe animale de laborator.

Anul I se finalizează prin prezentarea unui Proiect de Cercetare, în faţa unei comisii, președintele comisiei fiind conducătorul de doctorat. Susținerea proiectului de cercetare are loc cel târziu până la sfârșitul lunii iunie.

Promovarea susținerii proiectului de cercetare este o condiție obligatorie pentru continuarea programului de doctorat. Proiectul de cercetare este admis doar în cazul obținerii calificativelor "foarte bine" sau "bine". Studenții - doctoranzi care nu vor obține un calificativ corespunzător pot repeta examenul de susținere a proiectului cel târziu până la sfârșitul lunii septembrie. Cei care nu obțin nici la acest al doilea examen un calificativ corespunzător sunt considerați respinși și vor primi o adeverință privind efectuarea primului an de studii doctorale. Se consideră doctoratul nefinalizat și se încheie în acel moment efectuarea lui, prin exmatricularea studentului - doctorand.

Anii II - IV cuprind programul de cercetare științifică.

Anul II  constă în punerea la punct a planului de cercetare, stabilirea obiectivelor, perfecţionarea metodologiei, recrutarea lotului de studiu şi prezentarea unui referat ştiinţific pe o temă derivată din lucrare.

Anul III  constă în continuarea recrutării şi a analizei materialului de studiu, punerea la punct a aparatului statistic, urmărirea literaturii de specialitate pe tema stabilită şi prezentarea unui referat ştiinţific pe o temă derivată din lucrare.

Susținerea referatelor are loc cel târziu până la sfârșitul anului de studiu, respectiv sfârșitul lunii septembrie.

Anul IV este anul de redactare, finalizare şi prezentare a tezei.

Pe parcursul anilor II, III, IV, doctorandul va prezenta informări privind etapa de progres a tezei.

Întreruperea activităţii de doctorat (maxim 2 ani) se poate face în timpul celor 4 ani de doctorat, în urma aprobării de către C.S.U.D. a solicitării studentului - doctorand, acesta având o motivaţie fermă. În cazul în care studentul - doctorand este la forma buget, nu va mai beneficia de bursă în această perioadă, iar în cazul în care studentul - doctorand este la forma de taxă, acesta nu va mai achita taxa aferentă perioadei de întrerupere.

Prelungirea activităţii de doctorat (maxim 2 ani) se va realiza după încheierea celor 4 ani de doctorat şi va fi plătită de către studentul - doctorand, în conformitate cu anul înmatriculării sale la doctorat.

 

DIRECŢIA GENERALĂ SECRETARIAT UNIVERSITATE
CONTACT SECRETARIAT ŞCOALĂ DOCTORALĂ

TELEFON: 021/3180722

  1. FLORENTINA GHERGHICEANU – SECRETAR ŞEF ŞCOALA DOCTORALĂ : INTERIOR 115
  2. AURA BUNCEANU – DOCTORANZI STRĂINI: INTERIOR 119
  3. LAURA CÂRSTOCEA
  4. MARIA NAHUP

Program cu publicul: LUNI – JOI , 12.00 – 15.00

TOP
X